“Lägg inte krokben för oss”

- in Nyheter
@Lundagård

Professor Henrik Semb och hans kollegor på Stamcellscentrum försöker hitta ett sätt att bota diabetes.

Lundagård träffade honom för att prata om vikten av att universitetet lämnar forskarna i fred.

Forskare värderas utifrån sina publiceringar. Nyligen fick Henrik Sembs forskargrupp sina resultat tryckta i tidskriften Cell, något ytterst få forskare i Lund har fått.

– I Cell ska det vara läroboksstoff, poängterar Henrik Semb.

Forskarna på Stamcellscentrum undersöker hur insulinproducerande celler bildas i vår kropp.

Med kunskapen hoppas de kunna ta fram cellerna i labbet och på så vis bota diabetiker.

Två viktiga genombrott publicerades i Cell. Det första är upptäckten av hur rörstrukturer bildas i vår kropp och det andra hur rörstrukturerna i bukspottkörteln styr cellernas utveckling mot insulinproduktion.

Målet är att inom tio år kunna transplantera framtagna celler till diabetiker.

Lyckas detta närmar sig forskarna ett botemedel för en av de vanligaste formerna av diabetes.

Anslag bättre än pris

Medicinforskningen pekas av många ut som Lunds bästa kandidat för Nobelpriset och forskningen på Stamcellscentrum är mycket framgångsrik.

Henrik Semb håller med om att de ligger i framkant men anser inte att de är aktuella för Nobelpris.

– Att få pris är inte viktigt för mig, det absolut viktigaste är att kunna konkurrera internationellt om stora anslag. Det, om något, är ett kvitto på att du gör bra forskning, säger han.

Viktigt undvika flytt

För att universitetet ska kunna rekrytera duktiga forskare är det avgörande att skapa och bevara starka forskningsmiljöer. Det hänger på universitetsledningen och hur de agerar, enligt Henrik Semb.

– Universitetsledningen måste identifiera vad som är riktigt bra och stötta det för att undvika att duktiga forskare flyttar, understryker han.

Enligt Henrik Semb är den största utmaningen att skapa individuella miljöer för olika forskare. Han tycker att forskare ska få jobba med det de vill och inte styras för mycket av universitetsledningen.

– Så länge vi producerar bra forskning är det viktigaste att ingen lägger krokben för oss, utan att vi får köra på själva, avslutar han.

Läs mer

Lund suktar fortfarande

Hallå där vicerektor Sven Strömqvist

Fika för forskningen framåt

Text: Kajsa-Stina Kalin
Foto: James Jones Huang