Studentlund ett steg närmare avtal

- in Nyheter

Nu finns det på pränt. På onsdagseftermiddagen träffades organisationerna i Studentlund för att skriva under en avsiktsförklaring, och närmade sig därmed ett avtal gällande hur Lunds studentliv ska se ut efter den 1 juli. Men flera hinder återstår.

Undertecknandet av avsiktsförklaringen var en symbolisk handling som visar att man nått en överenskommelse kring hur Lunds studentliv ska organiseras efter obligatoriets fall. Organisationerna kommer att införa en gemensam avgift, vilket innebär att studenterna endast kommer att kunna välja mellan att vara med i allt eller stå helt utanför.

På onsdagens möte förklarade representanter från Studentlund att organisationerna kommer att samarbeta kring frågor som information, inskrivning och marknadsföring.

Ett slutligt avtal hoppas man nå i januari.

– Nu gäller det att komma överens om hur avtalet ska gå till och det måste göras snabbt, säger Akademiska föreningens ombudsman Linnea Jönsson.

Framtida bostadsproblem

Det återstår dock flera hinder innan ett avtal kan slutas. Det största är att de studenter som är hyresgäster hos AF Bostäder, men som samtidigt vill stå utanför det framtida samarbetet, kan tvingas flytta. Hur problemet ska lösas är ännu oklart.

– Detta är en helt ny situation. Jag vågar inte uttala mig om vad som kommer att ske under våren, säger AF Bostäders bostadsombudsman Alexander Gyllensten.

”Inga större hinder kvar”

Trots detta ser Linnea Jönsson positivt på situationen.

– Jag ser inte att det finns några större hinder kvar, det största problemet har varit att komma dit vi är i dag, säger hon.

Doktorandkåren, Teknologkåren, Socialhögskolans studentkår och Smålands nation har valt att stå utanför det nya Studentlund, men kommer ändå att delta i ett samarbete gällande bland annat marknadsföring.

Läs mer

Tvånget blir kvar i nya Studentlund

Rektor: ”Kårer, nationer och AF bör samarbeta”

Kårer kritiska mot universitetets krav

Lus: ”Nu är kårernas framtid säkrad”

Universitetet miljonsatsar på Lunds studentliv

Text: Anders Norrman
Foto: David Polberger