Vad är bäst: sms-tjänst eller Fråga Lund?

- in Frågan
@Jacob Hederos

5 000 forskare eller anonyma supersvarare? Lundagård ställde myndighet mot privat aktör i jakten på bäst svar.

Fråga Lund var ursprungligen en programidé från SVT som rullade i rutan fram till millenieskiftet.

I dag lever frågelådan kvar på universitetets hemsida där allmänheten har möjlighet att ställa kluriga frågor till omkring 5 000 forskare.

Lundagård ställde fem anspråkslösa spörsmål till Fråga Lund respektive en känd sms-tjänst i hopp om att kunna utse en vinnare. Tanken var att de skulle bedömas utifrån både kvickhet, kvalitet och bemötande.

Efter 21 minuter hade det sista sms:et trillat in, men från Fråga Lund var det alltjämt tyst.

Efter tre månaders väntan tappar Lundagård tålamodet.

Varför så tyst?
– Jo, sajten har legat nere under julen och byggts om till ett nytt bloggverktyg. Budgeten till bloggen är för tillfället minimal, säger Lisa Thelin, ensam ansvarig och forskningskommunikatör på Lunds universitet.
– Tidigare satt några forskare och höll frågelådan igång, men under hösten har vi omstrukturerat lådan för att bredda gruppen som ska svara, fortsätter hon.

Hur lång tid ska det ta att få svar?
– Jag kan inte garantera att alla frågor kommer att besvaras, men min förhoppning är att man ska kunna få ett bra flöde snart. Men Fråga Lund är inte bara tänkt att bli en tjänst för kluriga frågor, utan förhoppningsvis ska den även bli ett aktivt forum för vetenskapliga diskussioner, säger Lisa Thelin.

Ännu har inget svar från Fråga Lund inkommit.

Text: Jacob Hederos
Illustration: Alfred Gunnarsson