Kårer slås samman

- in Kår, Nyheter
@Lundagård

Till hösten bantas kårutbudet ner från sexton till tio stycken efter beslut av universitetsstyrelsen.
– Man skräms till lydnad, säger Robert Hansson, ordförande för Socialhögskolans studentkår, LSHS.


Universitetsstyrelsen har beslutat att bara bevilja kårstatus för fakultets- eller doktorandkårer. Därför har man gett avslag för de kårer som sökt inom samma fakultet. Socialhögskolans studentkår blir, efter att ha nekats kårstatus, en del av Samhällsvetarkåren. Medicinska föreningen och Vårdvetenskapliga studentkåren, VÅVS, fogar sig motvilligt i paraplyorganisationen Corpus Medicus.

Ska främja studentinflytandet
Den som inte är nöjd med ett beslut har rätt att överklaga, men varken LSHS eller VÅVS ser det som en tänkbar möjlighet.
– Vi är inte nöjda med lösningen, men att överklaga skulle innebära att vi inte kan representera våra medlemmar under processen, säger Malena Chronholm, ordförande för VÅVS.

Beslutet att avskaffa småkårerna ska främja studentinflytandet och samtidigt göra ansökningssituationen hanterbar för universitetet.

Malena Chronholm håller med om att det finns fördelar med fakultetskårer:
– Man kommer närmare sina framtida kolleger, vilket stimulerar ett tvärprofessionellt arbete. Det vi motsätter oss är att man tvingar ihop kårer med stora organisatoriska och kulturella skillnader, säger hon.

”Det bådar inte gott”
Robert Hansson är övertygad om att utbildningsbevakningen kommer att bli lidande.
– Jag hoppas att jag har fel, men Samhällsvetarkåren har inte samma insikt i de olika utbildningarna på Socialhögskolan, säger han.

Universitetet får unison kritik för att de sätter mallen för kårernas organisation.
– Det bådar inte gott för framtida samarbete, säger Alan Mohtadi, ordförande för Medicinska föreningen, MF.

Fler går samman
MF och VÅVS hade behövt mer tid för att kunna bilda en enhetlig kår, enligt Malena Cronholm.
– Som jag ser det har vi misslyckats i och med Corpus Medicus. Det är egentligen ingen kår i dess rätta mening utan bara ett samarbetsorgan för att få kårstatus, säger hon.

Medicinska föreningen och Sydsvenska sjukgymnastinstitutet, SSGI, har sedan tidigare beslutat sig för att gå samman. Humanist- och Teologkåren slås också ihop och Flygskolekåren blir en del av Teknologkåren. I Malmö går musik-, konst- och teaterhögskolans studentkårer samman och bildar Studentkåren vid konstnärliga fakulteten i Malmö.

Läs mer:

Här är Lunds nya studentkarta

Stora utmaningar de utanför

Text: Julia Atiyeh