Stora utmaningar för de utanför

Taktiken skiljer sig åt mellan dem som väljer att inte vara med i Studentlund. Teknologkåren tänker knyta upp sina medlemmar under hela studietiden. Men Smålands nation och Doktorandkåren förändrar inte så mycket.


De tre organisationerna har ett gemensamt mantra för hur de ska locka medlemmar nästa termin: vi måste bli bättre på att visa vad vi gör.

Utöver detta kommer de i varierande grad också att förändra verksamheten.

Teknologkåren kommer slopa terminsavgiften och i stället införa en medlemsavgift på 300 kronor för hela studietiden.
– Det blir billigare för de flesta av våra medlemmar och det förenklar vår administration, säger ordförande Christian Nilsson.

Kåren kommer också att få ett särskilt nollningsutskott som ska ansvara för välkomnandet av de nya studenterna.

Fortsätter som innan
Doktorandkåren kommer dock inte att genomföra lika stora förändringar.
– Inget större är på gång just nu, säger vice ordförande Johanna Broselid.

Inte heller Smålands nation kommer att genomdriva några konkreta förändringar. Detta trots att nationen länge har haft svårt att locka nya medlemmar och gick nästan 190 000 kronor back förra året.
– Vi kommer locka medlemmar som vill ha ett alternativ till det studentikosa Studentlund genom att bland annat ha ännu mer politiskt inriktade och medvetna klubbar, skriver nationens styrelse i ett mejl till Lundagård.

Läs mer:

Här är Lunds nya studentkarta

Kårer slås samman

Text: Gustaf Erikson