Här är Lunds nya studentkarta

Nästa termin kommer en stor del av Lunds studentliv att stängas för de som väljer att stå utanför samarbetsorganet Studentlund. Novischerna ska lockas med rabatt på avgiften och möjligheten att registrera sig på nätet.


Nationernas klubbar, pubar, luncher och bostäder. Spex, studentaftnar och övriga utskott i AF-borgen. AF Bostäders 5 800 rum och lägenheter.

När obligatoriet faller den 1 juli kommer mycket av den verksamhet som i dag är öppen för det stora flertalet av studenterna att enbart bli tillgänglig för medlemmar i den nybildade samarbetsorganisationen Studentlund. Att göra en stor del av studentlivet exklusivt för Studentlunds medlemmar är en mycket medveten taktik för att få så många som möjligt att ansluta sig.
– De som väljer att stå utanför kommer verkligen att märka vad de missar, säger Akademiska föreningens ombudsman Linnéa Jönsson.

Novischer får egen avgift
För att göra tröskeln till Studentlund låg kommer en helt ny webbregistrering att öppna redan i juni, direkt efter att det första antagningsbeskedet kommit.
– Alla som blivit antagna kan gå in och registrera sig och betala medlemsavgiften på Studentlunds hemsida, säger David Magnusson, ordförande för nationernas samarbetsorganisation Kuratorskollegiet.

I samband med att avgiften betalas in blir den nya studenten medlem i Akademiska föreningen, AF. Kårtillhörigheten avgörs, precis som tidigare, av vilken utbildning studenten ska läsa. Det kommer dock inte gå att välja nation på webben.
– För att välja nation måste de nya studenterna komma till expeditionen precis som vanligt. Det gör att nationerna får kontakt med novischerna, säger David Magnusson.

Avgift på 270 kronor
De som redan studerar vid universitetet kommer precis som i dag att få hem en terminsräkning, med den skillnaden att den nu kommer tillsammans med en förklaring som fastslår att att det är frivilligt att betala räkningen.

För att arrangemanget med webbregistrering ska bli praktiskt genomförbart kommer nationerna i Studentlund att ta ut en gemensam avgift för novischer nästa termin. Nationsavgiften kommer att vara 85 kronor.

I nuläget ligger nationernas avgifter mellan omkring 70 och 100 kronor.
– De flesta tar ut ungefär 85 kronor så det känns som en rimlig nivå, säger David Magnusson.

Även kårerna har kommit överens om att ha samma medlemsavgift, 70 kronor, för nya studenter. Utöver detta kommer medlemskapet i Akademiska föreningen att gå på en hundralapp. Med en administrationsavgift på 15 kronor kommer det sammanlagt kosta 270 kronor att vara med i Studentlund.

Men det priset gäller bara nya studenter och enbart under första terminen. Organisationerna i Studentlund har inte kunnat enas om någon gemensam avgift för de som redan studerar vid universitetet.
– Inriktningen är att avgiften framöver ska vara samma för alla. Men vi hann inte komma överens, säger Elisabeth Gehrke, vice ordförande för Lunds universitets studentkårer.

Vissa kan tvingas flytta
Systemet med att registrera sig på nätet redan efter första antagningen för dock med sig ett allvarligt problem. Den som har betalt in avgiften men sedan väljer att läsa någon annanstans, eller inte studera alls, kommer inte att få några pengar tillbaka.
– Det beror på att vi inte lyckats lösa det rent tekniska. Men det är viktigt att komma ihåg att studenterna inte måste bli medlemmar direkt, men vi erbjuder den möjligheten, säger AF:s ombudsman Linnéa Jönsson.

Men det finns starka skäl för nya studenter att anmäla sig tidigt. Så fort medlemsavgiften är betald kan novischerna nämligen ställa sig i kön hos AF Bostäder, AFB.

Möjligheterna att stå i kö och bo i AFB:s bostäder kommer att vara exklusiva för Studentlunds medlemmar. I praktiken innebär det att den AFB-hyresgäst som inte vill gå med i Studentlund kommer tvingas att flytta. Det är något som AFB:s bostadsombudsman Alexander Gyllensteen inte beklagar.

I och med obligatoriets avskaffande skulle studenternas frihet öka. Finns det inte en risk att detta krav urholkar denna frihet?
– Om man inte vill vara med och bidra till studentlivet tycker jag det är naturligt att man inte heller kan utnyttja bostadsförmånen, säger Alexander Gyllensteen.

Ville göra rabatter exklusiva
Organisationerna i Studentlund har också arbetat intensivt för att göra så många rabatter som möjligt exklusiva för medlemmarna.
– Rabattfrågan är inte helt löst än. Men de flesta, exempelvis rabatterna hos SJ och SAS, kommer att kunna nyttjas av alla studenter, säger Kuratorskollegiets David Magnussson.

Hur många studenter som kommer att välja att gå med i Studentlund är det ingen som vet. Akademiska föreningen har gjort en prognos där organisationen räknar med att behålla 60 procent av medlemmarna.
– Det kanske är i underkant. Men jag blir hellre positivt överraskad än motsatsen, säger ombudsmannen Linnéa Jönsson.

Läs mer:

Stora utmaningar för de utanför

Kårer slås samman

Text: Gustaf Eriksson
Grafik: Alfred Gunnarsson