"Honeth blir i praktiken ny högskoleminister”

- in Nyheter
@Gustaf Eriksson

Jan Björklund kommer få ansvar för grundskolan och gymnasiet samtidigt som han blir vice statsminister. Vid sidan av detta kommer högskolan och forskningen hamna på hans bord.

– Det faktum att man inte har någon särskild högskoleminister är en tydlig signal på att den högre utbildningen kommer prioriteras ned i den nya regeringen, säger statsvetaren Nils Gustafsson.

Forsknings- och högskoleminister Tobias Krantz (FP) lämnar regeringen.

Hans ansvarsområden läggs på utbildningsministern Jan Björklunds axlar.

Förre integrations- och jämställdhetsministern Nyamko Sabuni (FP) flyttar till utbildningsdepartementet och blir biträdande utbildningsminister. Hon kommer även sitta kvar som jämställdhetsminister.

Det var några av nyheterna i den regeringsförklaring som statsminister Fredrik Reinfeldt presenterade när riksdagen öppnade på tisdagen.

Högskolan nedprioriteras

Att det inte blir någon ny minister som enbart har ansvar för högskola och forskning är ett tydligt tecken på att de områdena kommer nedprioriteras i den nya regeringen.

Det menar Nils Gustafsson, doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet.

– Utan en högskole- och forskningsminister kommer regeringens profilering att bli svagare i de frågorna. Det är en tydlig signal om att den högre utbildningen kommer att prioriteras lägre i den nya regeringen, säger han.

Samtidigt kommer den tunga statssekreteraren på utbildningsdepartementet, Peter Honeth, få ännu större inflytande. 
På tisdagskvällen gick Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och aktiv socialdemokrat, så långt som att på sin blogg skriva att Peter Honeth ”i praktiken tycks bli högskole- och forskningsminister”.

Kontinuiteten värdefull

Så långt går inte Nils Gustafsson, men han är överens med Bjereld om att Honeths makt kommer växa.

– Peter Honeth har varit statssekreterare under både Lars Leijonborg och Tobias Krantz. Nu är han alltså inne på sin tredje minister. Just nu håller flera stora reformer på att genomföras inom högskolesektorn, och jag tror att kontinuiteten som Peter Honeth står för kan vara värdefull, säger han.

Finns det en risk att Peter Honeths makt blir för stor?

– Svårt att säga. Det är ju fortfarande Jan Björklund som är ytterst ansvarig och det ska bli spännande att se hur stor vikt han lägger vid högskole- och forskningsfrågorna.

Viktigt satsa på kvalitet

Den spända förväntan delar Nils Gustafsson med Christoffer Ivarsson, ordförande för Lunds universitets studentkårer.

– Det är oerhört viktigt att den kvalitetssatsning på forskningen som genomfördes under förra mandatperioden nu följs upp med en liknande satsning på grundutbildningen. Det har regeringen lovat, och jag hoppas att Jan Björklund uppvisar samma stora engagemang som Tobias Krantz gjort i den frågan, säger han.

Doktor byts mot major

När Tobias Krantz tillträdde som högskole- och forskningsminister i juni 2009 applåderade högskolesektorn hans gedigna akademiska bakgrund. Krantz har en doktorsexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet.

Jan Björklunds högskolemeriter är av mer militär art. Björklund, som är major, är utbildad vid dåvarande Krigshögskolan och Militärhögskolan på Karlberg. 1985 avlade han officersexamen.

Statsvetaren Nils Gustafsson tycker dock inte Björklunds akademiska bakgrund är av så stor betydelse.

– Man måste inte vara disputerad för att göra ett bra jobb som minister med ansvar för högskolefrågorna, säger han.