Stor frustration över brist på studieplatser

- in Studentliv

UB och LTH:s Studiecentrum är oaser dit studenter gärna beger sig för att plugga. Men på grund av platsbrist tvingas många vända i dörren.

– Det är frustrerande, säger Robert Petersson, 24.

Problemet med för få studieplatser bekräftas av både studenter och ansvariga på universitetet.

Bristen leder till frustration och irritation.

– Det är svårt att få plats, speciellt att få ett grupprum. Det är jobbigt, säger studenten Iman Khoshnaw, 20 år.

Robert Petersson som för dagen slagit sig ner i Wallenbergssalen på Universitetsbiblioteket, UB, håller med.

– Frustrerande att det ska ta så mycket tid att leta efter en plats att kunna plugga på. Jag pluggar ofta på Juridicum och där är det ännu värre.

”Ytan är begränsad”

Christina Larsson, ställföreträdande administrativ chef på UB, är medveten om problemet.

– Biblioteket har 548 studieplatser, varav 488 är med en tillhörande skriv- eller läsyta. Men antalet är inte tillräckligt för att tillgodose den efterfrågan som finns.

– Framförallt är det hård åtgång på grupprummen, säger hon.

Gör ni något för att öka antalet platser?

– Ytan är begränsad. Vi försöker skapa mer utrymme men huvuddelen av UB är magasin.

Kö klockan åtta på morgonen

På Studiecentrum vid LTH är situationen densamma, om inte värre.

– Alla våra studenter tycker det är för få studieplatser. Det brukar vara fullt hela dagen. Under tentaperioder är det kö klockan åtta på morgonen när vi öppnar dörrarna, säger Ann-Christin Persson, förste bibliotekarie.

Hon förklarar vidare att ett stort problem är att folk ”bokar” en plats genom att lägga sina saker där, för att sedan gå på föreläsning. Det ska man nu förhindra genom att införa p-skyltar.

Liksom på UB är det även här svårt att göra några förbättringar. Enligt

brandskyddsbestämmelserna får antalet platser inte utökas.

Vad ger du för råd till de studenter som inte hittar någon plats?

– Titta ut i de andra husen på LTH, där finns läsplatser. De är kanske inte så mysiga men de finns, säger Ann-Christin Persson.