Färre novischer i kö hos AF Bostäder

- in Bostad, Studentliv
@Gustaf Eriksson

Antalet bostadsansökningar från nya studenter till AF Bostäder har minskat med 15 procent jämfört med förra våren.

– Vi har ingen bra förklaring, säger vd Rolf Svensson.

Inför denna vårtermin tog AF Bostäder, AFB, emot omkring 15 procent färre bostadsansökningar från nya studenter jämfört med vårterminen 2010.

Det förvånar AFB:s vd Rolf Svensson.

– Den minskningen motsvaras inte av skillnaden i hur många nya studenter som börjat på universitetet. Vi har faktiskt inte funnit någon bra förklaring, säger han.

”Hösten är det stora problemet”

Att ryktet om den vid terminsstarten synnerligen svåra bostadsbristen i Lund får novischer att på förhand ge upp hoppet om bostad hos AFB tror inte Rolf Svensson.

– Vårterminen är mycket lugnare än höstterminen. Vanligtvis får alla novischer som söker bostad på våren plats. Det är hösten som är det stora problemet, säger han.

Inga tomma rum

Det svala intresset har lett till att rum som nya studenter har förtur till nu har gått till icke-novischer. Några tomma bostäder finns det dock inte hos AFB i nuläget.

– Det har vi nästan aldrig, säger Rolf Svensson.