Danska avgifter hotar nordiskt friavtal

- in Internationellt, Studentliv
@Jacob Hederos

Det ska vara gratis för alla nordiska studenter att plugga i grannländerna. Men nu inför Danmark studieavgifter för alla utländska studenter utanför utbytesavtal, även skandinaver.

Det kan rasera det nordiska utbildningssamarbetet.

– Vi borde respektera de avtal som vi skrivit under, och säkra de nordiska studenternas rörlighet, säger danska studentförbundets ordförande Magnus Pedersen.

Efter att det danska utbildningsdepartementet förtydligat ett tidigare lagbeslut, har en ordentlig röra brett sig ut över utbildningsväsendet i landet.

Alla utländska studenter som inte läser program eller ingår i utbytesavtal ska nu betala för sina studier, en ändring som bryter mot nordiska samarbetsavtal, enligt kritiker.

Ska uppnå balans

Målet med förändringen är att se till så att inte skattemedel bekostar utbildning för utländska studenter.

En balans mellan inresande och utresande studenter ska därför uppnås. Detta leder även till att danska lärosätena får dra ner på avtalen till utländska universitet, vilket begränsar valmöjligheterna för utresande danska studenter.

Men lagförtydligandet har stött på motstånd från universitetsvärlden.

Samarbeten hotas

Det är inom det Nordiska ministerrådet som avtalet tecknats om lika rättigheter för studenterna i norden, vilket den danska avgiften strider mot.

Under måndagen kom de första reaktionerna från rådets representanter.

– Det är fullständigt oacceptabelt att den danska regeringen kräver betalning av nordiska studerande, säger ordföranden i Nordiska ministerrådets kultur- och utbildningsnämnd, Morgan Jensen (S).

– Den danska regeringen har tillsynes ingen respekt för de internationella avtal de skrivit under, fortsätter Morgan Jensen i en kommentar på ministerrådets hemsida.

Svårt att se effekterna

Nu väntar en lång omställningsprocess för de danska lärosätena, som bland annat saknar möjligheter i dagsläget att identifiera de berörda studenterna.

– För tillfället har lärosätena ännu inte kunnat räkna ut hur många studenter som berörs av förändringarna, och troligen påverkas ingen av studenterna som redan nu läser på danska universitet, säger Magnus Pedersen, danska studentförbundet ordförande.

Magnus Pedersen undrar nu vilka effekterna blir om även de resterande nordiska universitet ska börja ta ut avgifter för danska studenter.

– Detta är en problematik som måste redas ut, säger Magnus Pedersen.

På Lunds universitets internationella kontor ser Kristina Molin svårigheter med att genomföra något liknande i Sverige.

– Vi har ingen rätt att ta reda på nationaliteterna på de som studerar, så jag vet inte hur de ska kunna genomföra det i Danmark.

Det går för tillfället inte heller att ta reda på hur många lundakopplade studenter som befinner sig i Danmark för studier utanför avtalen eller programmen.

– Men det är säkerligen många som är där, det vet vi av ren erfarenhet, säger Kristina Molin.