"Byggnaderna måste fortsätta leva"

- in Bostad, Studentliv

Lunds nation arbetar i motvind vad gäller ombyggnaden av Landsarkivets gamla lokaler.

− Vi var väl medvetna om att beslutet skulle få kritik, så är det alltid i Lund, säger nationens inspektor Thomas Johannesson.

Lunds nations planerade ombyggnad av Landsarkivets lokaler har rört upp starka känslor.

På ena sidan står arkitekter och byggnadsantikvarier som menar att förändringar av detta slag innebär vandalisering av en arkitektoniskt välkänd byggnad. På andra sidan står Lunds nation som menar att bostadsbristen är ett hot mot universitet och Lunds utveckling.

− En framgångsrik universitetsstad kräver studenter och de i sin tur måste ha någonstans att bo. Om inget görs åt bostadsproblemet kommer studenterna att söka sig någon annanstans, säger Thomas Johannesson, inspektor för Lunds nation.

Hundratals protesterar

Lunds nation har sedan länge varit intresserade av att bygga fler bostäder. Redan 2001 ansökte de om att få bygga ut det befintliga nationshuset, men nekades bygglov. Efter många års letande fann de tillslut Landsarkivet. Nationen vill nu bygga ett nytt hus på området, samt ta upp fönster och öka ljusinsläppet i arkivets flygelbyggnad.

Byggnaden, som anses ha ett stort arkitektoniskt värde, är från 1971 och ritad av Bernt Nyberg. Beslutet har fått hundratals arkitekter och kulturpersonligheter från över 17 länder att skriva på en protestlista.

”Vi avser inte att våldföra oss i onödan”

Nu pågår omfattande undersökningar angående hur man på bästa sätt balanserar bevarande och renovering. Aktsam förnyelse har varit ett ledord redan från början:

−  Vi avser inte att våldföra oss i onödan, utan vi har gjort en ordentlig inventering av vad som bör bevaras.

Kritiska röster menar dock att en ombyggnad kommer att förvanska byggnaden, något som Johannesson tillbakavisar:

− Som före detta rektor för LTH har jag full respekt för att man vill bevara arkitekturen. Men att bevara är lika självklart som att byggnaderna måste fyllas med ny, vital verksamhet för att fortsätta leva.

Visas på stadsbiblioteket

Trots protesterna accepterade byggnadsnämnden på onsdagen nationens planförslag och ett beslut togs att göra den tillgänglig för allmänheten.

Bland annat kommer det att uppföras en utställning på stadsbiblioteket, något Johannesson hoppas kommer leda till en allmän debatt.

− Nu går vi från den tekniska processen till den demokratiska. Vi lever i en öppen demokrati och det är viktigt att medborgarna får chansen att göra sina röster hörda.

Därefter kommer byggnadsplanen att presenteras i ny och reviderad form.

− Vi är villiga att pröva alla möjligheter för att hitta den lösning som är bäst för både nationens verksamhet och för Lund stad, säger han.