Vila när du är död

Många studenter har alldeles för få föreläsningstimmar, andra lämnar inte laborationssalen förrän kvällen blivit sen.

Men ett av de allvarligaste studiesociala problemen delar alla studenter. Det stavas brist på vila, skriver Johan Thorstensson.

”Studiesocialt” – det är så man inom utbildningspolitiken benämner allt det som hänger ihop med studierna men inte direkt är utbildning. Att du kan äta något och ha någonstans att bo, till exempel.

Det finns många studiesociala problem och en del av dem får exponering emellanåt – alltifrån lyckade kampanjer för fler mikrovågsugnar till problemet med att studiemedlet i allt större utsträckning handlar om lån.

Ett sådant studiesocialt problem är hur mycket tid vi har att studera. Somliga studenter har svårt att känna att de studerar på heltid eftersom det finns för knappa resurser till deras utbildning för att ge dem stöd till mer än mycket lite utbildning.

Andra har det omvända problemet – man får aldrig ledigt. Själv läser jag en utbildning med flera parallella kurser där resonemanget är att om fler kurser är intensiva samtidigt får man helt enkelt ta till kvällar och helger.

Minns ni Lotto-reklamen med Åke som bråkar med sin chef när han får mer jobb och blir tillsagd att “du har ju hela helgen på dig”?

Precis så känner många studenter när ytterligare ett häfte uppgifter måste räknas igenom, en hemtenta till ska in samtidigt som man skriver paper eller, i mitt fall som grafisk designstudent, ytterligare en prototyp ska designas och byggas på bara ett par dagar.

De här studenterna blir fullt förståeligt upprörda när allt kårerna tycks prata om är de stackare som inte har nog lärarledd tid.

För dessa studenter känns det som om de inte skulle hinna med mer tid med föreläsarna. Men det är inte så att de behöver mindre resurser till sin utbildning. Det de behöver är att få veta när de kan vila ut.

Den värsta bristen på vila för en student är att vi inte har de förvävsarbetandes möjlighet att ta igen sig åtminstone någon gång om året och bara hämta nya krafter. Vi har ingen semester.

Vi har ofta föreläsningsfritt över jul – men det är inte garanterat och ofta är det planerat så att man då skriver en uppsats eller gör andra förberedelser. Och under sommarmånaderna är vi inte lediga – vi bara helt faller utanför alla system i tre månader.

Som student under sommaren är man arbetslös, men det räkas inte som att man arbetade under tiden man studerade. Du bara står utan försörjning och måste omedelbart hitta en annan inkomstkälla. Helst då en arbetsplats som vill ha dig från dagen efter du slutat terminen till och med dagen innan du börjar igen.

Annars kommer du riskera att bli av med din sjukpenningsgrundande inkomst om du har arbetat upp någon sådan och riskerar att inte ha råd med dina utgifter. Å andra sidan, om du får ett sommarjobb så har du precis avtalat bort din enda chans till ledighet.

Du som börjar studera bör vara inställd på att du fram till examen inte har någon möjlighet alls till återhämtning och vila.

Däremot blir du tillsagd att du borde skaffa dig extrajobb vid sidan av studierna. Vila, det kan du göra när du är död. Eller tar examen, beroende på vad som kommer först.