HSV: Brister i ansökan stympade lärarutbildning

- in Nyheter
@Jacob Hederos

Efter att Högskoleverket halverat den gemensamma lärarutbildningen efterlyser ansvariga på Lunds universitet nu ändrade regler. Men enligt Högskoleverket går det att samarbeta även med nuvarande regelverk.

Lunds universitets rektor Per Eriksson och prorektor Eva Åkesson var besvikna när beskedet om den halverade lärarutbilningen nådde lärosätet den 23 Februari.

Rektorerna upprördes av att ”dagens regelverk inte bejakar samverkan mellan lärosäten”. De menade också att beslutet ”sätter käppar i hjulet för väsentliga delar av denna nya lärarutbildning.”

I senaste rektorsbrevet skrev duon att ”Till hösten 2011 kommer flera viktiga ämnen att saknas på alla lärosäten i regionen. Det är allvarligt. Än allvarligare är att beslutet motverkar samarbete mellan lärosäten för att höja kvaliteten i landets lärarutbildningar.”

Nu vill ansvariga på universitetet se ändrade regler.

Stockholm har lyckats

Men Högskoleverkets utredare menar att lärosätena hade möjligheter att ordna en gemensam utbildning, även med nu rådande regelverk.

– Ja, vi uppmanade dem till att identifiera samtliga lärarresurser som fanns att tillgå på båda lärosätena, men det lyftes inte fram fler i den kompletterande ansökan, säger HSV:s utredare Joakim Palestro.

Han lyfter fram att Kungliga tekniska högskolan i Stockholm som ett exempel på ett lärosäte som på så sätt lyckas överbygga de egna bristerna.

– De ordnade situationen genom att hyra in didaktiklärare från Stockholms universitet. Därigenom kunde de också få rätt att hålla lärarutbildning, även om det inte går att hyra in eller deltidsanställa all kompetens, säger Joakim Palestro och fortsätter:

– Vi fick välja mellan att avslå hela ansökan, eller ge examenstillstånd till vissa av ämnena.

”Bristande information från HSV”

Lunds universitet menar i stället att det var Högskoleverkets bristande information och otydliga riktlinjer som orsakade problemen.

– Eftersom det tog HSV sex månader att konstatera att vår gemensamma ansökan inte var möjlig fick vi mycket kort tid på oss att komplettera den tidigare ansökan. Den efterfrågade lärarkompetensen fick därför sammanställas än en gång men nu för respektive lärosäte separat, säger projektledaren Jonas Granfeldt.

– Den juridiska bedömningen om att kunna ge gemensam examenstillstånd var klar ganska sent i utvärderingsprocessen. I grunden ser vi dock väldigt positivt på denna examensform, säger Joakim Palestro.

”Studenter har rätt till kvalificerad utbildning”

Projektledaren Jonas Granfeldt vidhåller dock att reglerna måste ändras.

– Regelverket har inte hängt med och i dess nuvarande form motverkar det vårt verkliga syfte: att få till stånd den bästa lärarutbildningen vi kan. Konsekvenserna av det nuvarande regelverket och sättet som man genomfört tillståndsprövningarna på måste diskuteras i efterdebatten, säger han.

Men HSV:s Joakim Palestro menar att självständiga lärosäten är nödvändiga för att utbildningskvaliteten ska tryggas.

– Det är i slutändan studentens rätt till en kvalificerad utbildning som vi utreder. Då måste lärosätena för tillfället kunna stå på egna ben för att säkerhetsställa stabiliteten, säger Joakim Palestro.