Få vill representera studenterna

- in Kår, Studentliv

I mitten av mars skulle egentligen tiden att nominera personer till förtroendeposter på Lunds universitets studentkårer, Lus, gått ut. Men då valberedningen fått in alldeles för få namn har nu nomineringstiden förlängts till på onsdag.

– Detta kan leda till att studenterna förlorar inflytande, säger Henrik Jonsson, vice ordförande för Lus.

En av paraplyorganisationen Lus viktigaste uppgifter är att tillsätta förtroendevalda som ska representera studenterna både inom organisationen och i externa organ.

Men få studenter vill infinna sig. 
Den 16 mars skulle egentligen kandideringstiden för verksamhetsåret 2011/2012 ha gått ut, men på grund av klent intresse har ansökningstiden förlängts till den 6 april.

Det gäller alla poster utom presidiet, generalsekreterare, universitetsstyrelsen och disciplinnämnden.
 Sammanlagt har ansökningstiden förlängts för 30-40 poster.

Bristande intresse inget nytt

Att centralt engagemang inte lockar många studenter är inget nytt fenomen. Redan förra året hade Lus valberedning problem med att få in kandidater.

– Det är svårt att sätta fingret på var grunden till problemet ligger, tycker Lus-vicen Henrik Jonsson.

Förra året stod Teknologkåren, Juridiska föreningen och Lundaekonomerna utanför Lus, men nu är alla samtliga kårer med. Detta borde, enligt Henrik Jonsson, ha ökat spelrummet för nominering av kandidater. Men uppenbarligen har detta inte gett någon större effekt.

”Få vågar ta på sig ansvaret”

Henrik Jonsson tror att en viktig del handlar om brist på information men också att det finns en stigmatisering av förtroendeposterna.

– Det är få som vågar ta på sig ansvaret, säger han. Många av dem som redan är engagerade inom kårerna kanske är rädda att ta på sig för mycket.

Vad händer om ni inte får in tillräckligt många kandidater för att fylla posterna?

– Egentligen ingenting, säger Henrik Jonsson. Organen sammanträder ändå. Men vad detta leder till är att studenterna förlorar inflytande i viktiga frågor som rör just studenter.

Hur ska man öka intresset?

– Med Bättre kommunikation, säger Henrik Jonsson. Vi behöver hitta fler kommunikationsvägar och få tag på någon som är duktig på marknadsföring.

– Ytterst är det kårerna det ligger, fortsätter han. Det är deras uppgift att dra i sina aktiva.