"Berusningsnivån var oacceptabel"

- in Nationer, Studentliv
@Gustaf Eriksson

Gäster som var så berusade att de knappt kunde stå upp men som ändå serverades alkohol. Det mötte kommunens tillståndsenhet när de gästade Malmö nations vårbalslunch. Nu är tillståndet hotat, och balerna kan komma att granskas hårdare framöver.

– Vi kommer att förändra våra rutiner för lunchen, säger kurator Kajsa Ericson.

Många av gästerna var kraftigt berusade redan innan de anlände till AF-borgen och Malmö nations vårbalslunch den 10 april. Men de släpptes in, och serverades alkohol. 
På plats fanns också kommunens tillståndsenhet.

– Alldeles för många gäster som var alldeles för berusade släpptes in och serverades alkohol. De visade alla klassiska tecken på kraftig berusning, som att de vinglade omkring och hade svårt att stå. Många av gästerna hade ju festat flera dagar i sträck, säger Annika Landfors, kommunens tillståndschef.

”Inga fulla – inget arrangemang”

Landfors beskriver berusningsnivån som oacceptabel.

– Det stora flertalet var så berusade att de aldrig skulle ha släppts in. Normalt sett sköter sig nationerna jättebra, men här fungerade det inte alls. Det verkade som att man släppte in alla, oberoende av hur fulla de var. Det är oacceptabelt och ett brott mot alkohollagens krav på ordning och nykterhet, säger hon. 
Kommunens personal påtalade problemen för de serveringsansvariga.

– De höll med om att folk var för berusade, och de stängde också baren under någon timme. Men en vakt sa också att ”såhär har det alltid varit” och ”om vi inte skulle släppa in fulla människor skulle vi inte ha något arrangemang kvar.

Vackert väder viktig orsak

Malmö nations kurator Kajsa Ericson beklagar det inträffade.

– Vi var överens med tillståndsenheten om att berusningsnivån var för hög. Vi genomförde också flera åtgärder efter att de påtalat detta, säger hon.

Ericson håller dock inte med om uttalandet att ”det alltid har varit såhär.”

– Vädret var väldigt bra den dagen. Det gjorde att folk satt utomhus och drack innan och kom sent till lunchen. Sedan hade vi brister i insläppet.

Vad berodde de bristerna på?

– Många satt i Lundagård, och det är ett stort område. Vi kunde inte hålla koll på alla. Sedan är det ganska lätt att skärpa till sig vid insläppet.

Men väl inne serverades de alkohol?

– Ja, och det är naturligtvis oacceptabelt. Men det var väldigt mycket folk, och stressen var stor. Men vi har påtalat vikten av att detta sköts för de som serverade, och de kommer inte att få servera framöver.

Lunchen hotad

Nu har kommunen öppnat ett tillsynsärende mot nationen, som hade ett tillfälligt serveringstillstånd för balen och den efterföljande lunchen.

Nu kan nästa års ballunch vara i fara.

– Nu väntar vi på ett yttrande från dem. Detta vägs in i bedömningen när vi avgör om de får tillstånd nästa år eller inte. Till nästa år måste de visa att de vidtagit åtgärder så att detta inte upprepas, annars blir det inget tillstånd

.

Mer utbildning

Enligt Kajsa Ericson arbetar nationen redan nu med att införa nya rutiner.

– Till nästa lunch kommer vi försöka ha ett vallningssystem, där de som släpps in passerar vakter flera gånger, säger hon.

Dessutom kommer de aktiva som serverar alkohol på nationen få mer utbildning.

– Inför våra arrangemang på Siste april har vi faktiskt redan haft extra utbildning i vilka krav alkohollagen ställer på vår verksamhet.

Tanken är att vi ska ha utbildning i nära anslutning till alla större arrangemang, säger hon.

Inga konsekvenser för Siste april

Balerna, som ofta består av flera dagar med kontinuerligt alkoholintag, kan framöver komma att granskas hårdare av kommunen.

– Vi brukar inte besöka balerna så ofta, men nu kan det bli så att vi intensifierar bevakningen.

På lördagen exploderar Lund i Siste april-firande. Framåt eftermiddagen slår nationerna upp portarna till olika arrangemang. Malmö nation bjuder in till Valborgsyra där bland annat dj-duon Rebecca och Fiona uppträder.

Händelserna under ballunchen påverkar inte det arrangemanget

– Under de senaste åren har nationerna jobbat mycket med Siste april-firandet. Det brukar fungera bra, säger Annika Landfors.