Ny studentförening vill skapa större mångfald

- in Studentliv
@Annika Skogar

– Vi kan inte bara peka på vad som är fel utan vi måste också göra något konstruktivt. Det säger Petter Carlsson Söderstrand, en av initiativtagarna till Tamams nystartade studentförening som ska öka integrationen och motverka rasism i studentlivet.

Sedan den mycket uppmärksammade ”slavauktionen” på Hallands nation för knappt två veckor sedan har det varit en het debatt om vilka värderingar som egentligen finns inom Lunds studentliv.

Tamam, som framförallt arbetar med nyanlända barn och ungdomar, vill genom sin nystartade studentförening för ökad mångfald vända på debatten.

– Man måste skapa det man vill ska vara värderingar, säger Karin Gréen, ordförande för Tamam i Lund. Om vi bara skulle stå och skrika med ett plakat som det står ”mångfald” på är det knappast någon som blir intresserad.

Integrationsfrågan ska lyftas

Idén om en studentförening som ska jobba för ökad integration och mångfald inom studentlivet fanns redan innan händelsen på Hallands nation.

Tamam tar avstånd från det som då inträffade och tycker att det blev än mer tydligt att det finns ett behov av en organisation som tar upp dessa frågor.  Men i stället för att fördjupa sig i just denna händelse vill de komma med konkreta idéer om hur man kan gå vidare.

– Integration har setts som ett icke-problem inom studentvärlden, det har inte varit något man diskuterar överhuvudtaget, säger Petter Carlsson Söderstrand.

– Det behövs en plattform för att ventilera dessa frågor och lyfta fram bra idéer. Tidigare har det inte funnits någon förening som arbetat med det, säger Paula Langöe Eliasson som är ordförande i den nya organisationen.

Svår fråga

Alla i gruppen medger att mångfald är en svår fråga och att det är lätt att bli blind för hur saker egentligen ligger till.

– Om vi måste vara självmedvetna så kan man se på vår förra styrelse där de flesta hade efternamn som slutade på ”son” och då är vi ändå en förening som har mångfald som fokus, säger Karin Green.

Petter Söderstrand Carlsson instämmer:

– Inte konstigt att det ser ut som det gör, alla måste bli bättre.

Utmärker sig Lund från andra städer då den ofta beskrivs som en homogen studentbubbla?

– Nej, det är nog inte ett större problem här än i andra städer men det ter sig såklart på olika sätt på olika platser, säger Karin Gréen.

– Går man ut på studentnationerna är det lätt att inse hur homogent det ofta är, säger Petter Söderstrand Carlsson.

Tror ni klimatet i studentvärlden hade varit annorlunda om det inte varit en så stor snedrekrytering av studenter?

– Mindre snedrekrytering är förstås bra att sträva efter men det kunde lika gärna blivit så att olika grupper isolerade sig för sig själva och inte alls integrerade med varandra, säger Karin Green.

– När jag var förman på min nation hade jag nästan bara invandrare som jobbare, säger Dara Kader som blev engagerad i Tamam genom Internationen.

Internationen lyckat exempel

Tamam startade i höstas det uppmärksammade projektet Internationen för att minska de sociala barriärerna mellan olika grupper av människor.

På olika nationer har det ordnats kvällar då studenter har fått möjlighet att träffa och lära känna personer som är nyanlända i Sverige.

– Internationen är något radikalt annorlunda från en klassisk sittning. Syftet är att få människor med olika bakgrund att på ett avslappnat sätt interagera med varandra.

– Det har blivit jättepopulärt och folk ligger på och frågar när nästa gång är, säger Paula Langöe Eliasson.

Förening full av möjligheter

Tamams studentförening i Lund, som den drygt veckogamla organisation heter, har i dagsläget inga klara planer för hur arbetet ska bedrivas.

Detta vill initiativtagarna istället arbeta fram med de nya medlemmarna. Dara Kader funderar på att kanske starta en dansgrupp.

– Tillsammans kan man lära varandra danser från olika kulturer, det vore kul.

Till en början är målet att fånga in så många intresserade som möjligt. På en vecka har de redan fått 25 nya medlemmar.

– Vi är väldigt spontana och jag är övertygad om att vi inte kommer sitta sysslolösa, säger Petter Carlsson.