"Nu kan universitetet bli en antirasistisk kraft"

- in Debatt
@Lundagård

Efter ”slavauktionen” har Lunds universitet har nu tillfälle att tydligt visa hur internationellt och välkomnade lärosätet egentligen är, skriver studenterna Sonny Gondwe, Lillian Bailey och Mariam Carlsson Kanyama.

Slavauktionen på Hallands nation kan visa sig vara ett tillfälle för Lunds Universitet att bli en antirasistisk progressiv kraft.

Genom att tydligt visa att nolltolerans råder mot rasism kan Lund universitet statuera ett exempel av det inträffade och därmed främja demokrati och mångfald.

Det inträffade på Hallands nation visar att de mångfaldsplaner och policydokument som Lund har upprättat inte räcker för att motarbeta rasistiska värderingar.

Det krävs i stället arbete på en helt annan nivå för att kunna kalla sig ett internationellt välkomnade universitet. 

Den 2 maj träffar rektor Per Eriksson några av oss studenter för att diskutera hur universitet skall förhålla sig till den rasism som fått utlopp i den så kallade slavauktionen på Hallands nation i mitten av april.

Under mötet med rektor säger Per Eriksson att personer med ledaransvar vid universitetet, kårer, nationer och Akademiska föreningen skall få genomgå utbildning och träning i att tillämpa universitetets värdegrund, antirasism och likabehandling. Ännu är inte detaljerna för ett sådant program fastställda.  
Universitetet erkänner därmed de underliggande strukturer som möjliggjorde slavauktionen på Hallands.

Det inträffade har även orsakat svallvågor på andra sidan Atlanten. Nu skriver även Jesse Jackson, före detta amerikansk presidentkandidat och medborgarrättskämpe, till Jan Björklund för kräva att Sverige tar krafttag mot den rasism som finns mot svarta människor i Sverige och sprider kunskap om det transatlantiska slaveriet.

Lund universitet kan dock utnyttja denna negativa publicitet för att bevisa vilket välkomnande och internationellt universitet man egentligen vill vara.  Genom att tydligare markera mot de studenter som deltog i slavauktionen och samtidigt bedriva ett antirasistiskt förebyggande arbete kan universitet bli en antirasistisk kraft att räkna med.

Att bedriva ett grundläggande arbete för att bekämpa rasism kan därför utgöra ännu ett sätt för Lund att profilera sig internationellt.

Sonny Gondwe

Lillian Bailey

Mariam Carlsson Kanyama