Universitet ska utbilda mot diskriminering

I höst ska universitetet starta ett program för att utbilda både studenter och anställda i lärosätets värdegrund.

– Händelsen på Hallands nation visar att det finns en stor okunskap om vilka värderingar som ska råda vid Lunds universitet, säger rektor Per Eriksson.

Det var den 16 april som fyra studenter iscensatte slavhandel på en jobbarsittning på Hallands nation, senare fortsatte de utklädda till Helsingkrona.

Efter att Lundagård berättat om det inträffade har händelsen fått enorm uppmärksamhet, såväl nationellt som internationellt.

Studenter har gett rektor råd

Kort efter ”slavauktionen” tog ledningen för Hallands nation och representanter för Studentlund och universitetsledningen avstånd från incidenten.

Sedan dess har rektor Per Eriksson och prorektor Eva Åkesson träffat ett stort antal studenter för att diskutera det inträffade.

– Vi tog initiativ till möten med representanter från Hallands nation, men vi har också träffat ledare för flera andra studentorganisationer. Nyligen blev jag även kontaktad av ett antal studenter med internationell bakgrund, både svenska och utländska, som ville komma med råd om hur vi skulle agera. Nu har jag haft ett möte med dem, säger rektor Per Eriksson.

Vilka råd kom studenterna med?

– De sa dels att de tyckte att det var positivt att vi vidtagit åtgärder. Men de ville också veta om vi kunde göra något juridiskt, men det kan vi inte, säger Per Eriksson

I den heta debatt som följt efter ”slavauktionen” har flera röster kritiserat universitetsledningen för att vara för passiv. Kritiker har krävt att universitetet ska vidta åtgärder och ställa de ansvariga till svars.

Men några sådana möjligheter finns alltså inte, enligt Per Eriksson.

– Vi kan bara agera inom Disciplinnämndens ramar, och för att vi ska kunna göra något måste det ha skett i universitets lokaler eller i anslutning till utbildningen. Det som händer på nationerna faller utanför detta, säger han.

”Visar på okunskap”

För att förhindra att något liknande händer igen har rektor Per Eriksson och prorektor Eva Åkesson nu tagit initiativ till ett nytt utbildningsprogram i universitetets värdegrund.

– Händelsen på Hallands nation visar att det finns en stor okunskap om vilka värderingar som ska råda vid universitetet. Det är en sak att ha policys och planer, men en helt annan att ha kunskap om dem och se till att de verkligen implementeras, säger Per Eriksson.

Ska diskutera kulturer

Utbildningen ska omfatta både nationer och kårer, men också ledare vid universitetet. Programmet ska starta till hösten, men vad det kommer att bestå av är ännu inte bestämt.

– Vi har inte gjort klart detaljerna, men det kommer inte att bli en utbildning i lagstiftningen eller så. I stället ska vi diskutera kulturer som kan formas vid universitetet och vilka problem som kan finnas med dem.

Vilka problem tänker du på då?

– Jag tror inte att studenterna som klädde ut sig hade onda, rasistiska avsikter. Men det som hände visar på att det finns en stor okunskap om rasism och vad som kan vara kränkande. Om studenter hade klätt ut sig till judar i koncentrationsläger hade människor säkerligen reagerat omedelbart.

Vad beror den okunskapen på?

– Det har nog flera orsaker. Vi är kanske inte tillräckligt internationella, i USA skulle det sannolikt inte ha fått fortgå, till exempel. Men nu kan vi se det inträffade som en möjlighet att klargöra problemen och arbeta för att det inte ska hända igen, säger Per Eriksson.