”Många studenter vill ha mer att göra"

Större fokus på studenterna, mer kunskapsutbyte mellan fakulteterna och bättre kvalitet på forskarutbildningen. Det är några av de förändringar som EQ11-rådgivarna föreslår för att göra Lunds universitet bättre.

Universitetet gör mycket bra. Men mycket kan också bli bättre. Så skulle det som presenterades i Kårhuset på fredagen kunna sammanfattas.

Under förra veckan var en grupp bestående av studenter, föreläsare och universitetsledare från hela världen på plats i Lund.

Deras uppdrag var att prata med studenter och personal för att sedan kunna ge förslag på hur utbildningen vid Lunds universitet kan förbättras.

– Vår uppgift är att komma med väl underbyggda och användbara förslag på hur utbildningen vid universitetet kan utvecklas, sa Judyth Sachs, ordförande för rådgivargruppen.

”Mycket att vara stolta över”

På fredagseftermiddagen delade rådgivarna med sig av sina intryck under ett öppet möte. Inför universitetsledning, dekaner, prefekter och kårrepresentanter började rådgivningsgruppens ordförande Judyth Sachs med att betona att det finns mycket positivt i Lund.

– Ni har väldigt många saker som ni kan vara stolta över. Och jag tror att en av de största fördelarna med EQ11 redan har börjat märkas och det är att utbildningskvaliteten vid universitetet har börjat diskuteras på fakulteterna och institutionerna, sa hon.

Men sedan fokuserade rådgivarna på vad som kan bli bättre. Gruppen levererade ett helt nytt koncept för universitetet.

– Vi skulle vilja introducera ett nytt sätt att tänka om Lunds universitet. Vi vill att universitetet betraktas som ett ”connected university”. Då menar vi att det ska finnas starka kopplingar både inom universitetet, mellan studenterna och de anställda, och mellan universitetet och det omgivande samhället, sa Judyth Sachs.

Fakulteterna kan lära mer av varandra

Mer konkret manade rådgivarna universitetet att lägga större fokus på studenterna och grundutbildningen.

– Det finns en spänning mellan forskningen och utbildningen vid universitetet, sa Judyth Sachs. Det är forskningen som får pengar och uppskattning, men utan utbildning av hög kvalitet får vi inga ledande forskare i framtiden.

Rådgivarna uppmanade också fakulteterna att lära mer av varandra.

– Det finns oerhört mycket kunskap ute på fakulteterna, och olika fakulteter har olika specialiteter. Vi tror att de kan lära mer av varandra. LTH har stor pedagogisk kompetens, och Ekonomihögskolan ligger långt fram när det gäller casebaserad undervisning, till exempel.

För mycket arbete och för lite utbildning

Något som kom upp ofta under rådgivargruppens besök var doktorandernas situation, enligt Judyth Sachs.

– Här finns stora förbättringsmöjligheter. Forskarutbildningen ska vara just en utbildning, men eftersom de ofta finansieras av externa pengar blir det lätt att doktoranderna betraktas som arbetskraft. Det tar tid från utbildningen, säger hon.

Efter dragningen ville Samhällsvetarkårens vice ordförande Jenica Frisque höra något som hade överraskat rådgivarna under veckan.

– Det som överraskade mig mest var att många studenter sa att de ville ha mer att göra. Det hör man inte så ofta, sa Lori Breslow från Massachusetts Institute of Technology, MIT, i USA.