Inga sökanden till viktig post i kårtoppen

- in Kår
@Jacob Hederos

I den föreslagna omorganisationen av Lus får generalsekreteraren mycket ansvar. Men posten har dragits med stora problem, och ännu finns ingen kandidat.

– Vi borde definiera uppgifterna tydligare, säger den tidigare generalsekreteraren Hanna Gunnarsson.  

Studenternas centrala företrädare Lunds universitets studentkårer, Lus, har fått två nya ordföranden, som ska ta över den 1 Juli. Men de saknar sin närmsta kollega, generalsekreteraren.

På tinget i slutet av april drog valberedningens förslag Hans Cruse tillbaka sin kandidatur. På fredagen går ansökningstiden till posten ut, och för tillfället finns det ingen sökande.

– Det är definitivt ett orosmoment, säger Lus nuvarande ordförande Christoffer Ivarsson.

Arbete präglat av förändring

I samband med den omfattande omorganiseringen av Lus kansli som Lundagård berättat om kommer stora delar av generalsekreterarens nuvarande uppgifter att bytas ut. Dess främsta uppdrag har varit att hjälpa kårerna internt, genom informationsarbete och utbildningar.

– Den som tillträder nu kommer ha en arbetssituation präglad av en övergångsfas, där utarbetande av nya rutiner för bland annat ekonomin kommer att ligga i fokus, säger Christoffer Ivarsson.

Otydliga arbetsuppgifter

Posten infördes för två år sedan, med ambitionen att avlasta ordförandenas arbete. Hanna Gunnarsson, som nu är ordförande för Humanistiska och teologiska studentkåren, var den första generalsekreteraren.

– För att kunna genomföra en så stor omorganisering som nu efterfrågas utan problem borde vi definiera arbetsuppgifterna tydligare. Det är svårt att informera sina aktiva vad det är som väntar om de skulle söka, även för mig som tidigare suttit där, säger Hanna Gunnarsson och fortsätter:

Vi borde lägga mer tid på att faktiskt bestämma vad vi vill.

”Tydliga riktlinjer”

Hanna Gunnarsson ersattes av Ellen Sunneskär på generalsekreterarposten. En tung arbetssituation bidrog till att hon varit sjukskriven under stora delar av våren, innan hon i april sa upp sig.

Även Ellen Sunneskär ser ett problem i att arbetsuppgifterna för den nyinrättade posten inte är tydligt formulerade. Hon tror dock att situationen kan bli bättre.

– Det kan bli svårt att få igenom beslut i organisationen långt efter att de tagits, om det saknas tydliga riktlinjer. Men om det blir tydligt strukturerat kan det såklart bli riktigt bra, säger Ellen Sunneskär.

Komplicerad process

Christoffer Ivarsson medger också att den komplicerade omorganiseringsprocessen är en bidragande faktor till att ingen ansökan har kommit in:

– Men det beror också på dåligt informationsarbete. Nu ska dock diskussionerna vara igång ute bland kårerna, säger Christoffer Ivarsson.

Vad kommer ni göra nu?

–  Om det inte kommer in någon så får vi fortsätta arbetet med att rekrytera. Det pågår diskussioner med några intressenter, säger han.