”Man måste vara kaxig”

- in Studentliv

Visa framfötterna och stå för dina åsikter. Det var de unga riksdagsledamöternas främsta tips på hur du gör politisk kometkarriär när de gästade AF-borgen på måndagskvällen.

När den då 18-årige moderaten Anton Abele valdes in i riksdagen i höstas blev han den yngsta ledamoten någonsin. Tillsammans med fem unga kollegor gästade han AF-borgen på måndagskvällen för att prata om hur det är att vara ung i riksdagen. Endast Folkpartiet och Vänsterpartiet stod orepresenterade, då de enligt arrangerande Lupef saknar ledamöter under 30-strecket.

Viktigt vara på hugget

De flesta av ledamöterna kunde berätta om en spikrak väg till riksdagshuset, oftast med engagemang både i det lokala ungdomsförbundet och som kommunpolitiker. Av många framgångsfaktorer valde de att betona just vikten av att våga ta plats och att stå upp för sina åsikter för att lyckas med sin politiska karriär.

– Man måste vara kaxig och på hugget. Samtidigt måste man vara ödmjuk och ha en bra mentor som man kan ringa när det bränner till. Ibland känner man sig rätt liten, sa Andreas Carlsson, 24 år från Kristdemokraterna.

William Petzäll, 22, från Sverigedemokraterna var inne på samma spår.

– Det är inget fel i att pusha för och marknadsföra sig själv. Det är också viktigt att driva sina egna frågor.

”Inställningen kan vara nonchalant”

De ungas framfusighet speglas av att det för många i panelen bara dröjde några veckor innan de höll sina första anföranden i riksdagen. Något som skulle ha varit otänkbart tidigare.

– Jargongen var tidigare att man skulle sitta tyst i ett år och lära sig, säger Adnan Dibrani (S).

Men fortfarande förekommer det att de unga i riksdagen behandlas annorlunda av sina äldre kollegor. Det menade William Petzäll.

– Ibland kan det finnas en nonchalant inställning till oss unga. Det märks inte i debatten, för det får man ju inte. Men i mer informella sammanhang som till exempel i korridoren. Det kan vara mycket klapp på axeln, ”lilla gubben” och så, sade han.

Polis på plats

Men Maria Ferm, 25, från Miljöpartiet har inte upplevt något sådant.

– Nä, det är mycket mindre hierarki än jag trodde.

Andreas Carlsson säger att det förekommer till viss del.

– Men visar man att man är insatt och står för någonting, då vinner man också respekt.

Paneldiskussionen arrangerades av Lunds universitets politiska och ekonomiska förening, Lupef. Evenemanget krävde också polisbevakning, det med anledning av att William Petzäll förra veckan blev utsatt för stenkastning vid ett besök på en gymnasieskola.

Juniorernas bästa tips:

Så gör du politisk karriär snabbt

Maria Ferm

Andreas Carlsson

William Petzäll

– Ett stort samhällsengagemang är viktigt. Det finns många sätt att kanalisera ditt engagemang på. Jag var aktiv i ungdomsförbundet, moderpartiet, Röda korset och i flera andra organisationer samtidigt. – Visa framfötterna och samtidigt vara ödmjuk. Det gäller att kunna balansera det. Också att köra på det man tror på. Vissa vill fram så väldigt mycket att de försöker vara den som de tror att de måste vara. – Det är inget fel att pusha för och marknadsföra sig själv. Det är viktigt att driva sina egna frågor. Sedan är det också viktigt att alliera sig med rätt personer, till exempel med politiker i din egen hemkommun.