Ett klipp för kåren

- in Kår, Studentliv

Samhällsvetarkåren vill komma närmare sina medlemmar, och höll därför på tisdagen i ”Cut the crap”, där studenterna erbjöds gratis klippning samtidigt som de kunde diskutera studentpolitiska frågor.

– Det var en rolig ordvits och ett bra sätt att locka hit medlemmarna, säger vice ordförande Tove Ockborn.

Ett 50-tal studenter hade redan klippt sig när Lundagård besökte kårlokalen Samvetet, där den provisoriska frisörssalongen hade byggts upp.

Tove Ockborn, som är vice ordförande i Samhällsvetarkåren och ansvarig för evenemanget, är väldigt nöjd.

– Hittills är det väldigt lyckat, det har kommit hit jättemycket folk som vi inte har sett förut.

Vill få medlemmarna att tänka

Med ”Cut the crap” vill samhällsvetarkåren få sina medlemmar att fundera mer aktivt över olika studentpolitiska frågor.

Under dagen har man upptäckt att det finns ett stort intresse för en speciell fråga, nämligen ett eventuellt byte av betygsskala. Framöver kan skalan U-G-VG komma att slopas för den mer internationella A-F-skalan.

– Från början var det mer tänkt som en allmän åsiktsinsamling, men vi märkte snabbt att intresset var så stort för den nya betygsskalan att vi la allt fokus på den, säger Tove Ockborn.

Den allmänna inställningen till A-F-betyg är ganska tydlig, menar hon.

– Utländska studenter är naturligtvis redan vana vid den betygsskalan, men även svenska studenter verkar tycka det är bra att betygen blir mer internationella.

”Blir så tävlingsinriktat”

I frisörsstolen sitter Anna Ballance, som är från USA och pluggar Welfare Studies.

– Jag tycker att ”Cut the crap” är ett väldigt bra och roligt initiativ, ett kreativt sätt att locka hit medlemmarna, säger hon medan frisören sätter klämmor i hennes hår.

Hon är inte speciellt positiv till att byta betygsskala.

– Jag föredrar nog den gamla G-VG-skalan, åtminstone tycker jag att det är viktigare att man fokuserar på det skriftliga omdömet snarare än själva betyget. Det blir så tävlingsinriktat med A-F-skalan.