Naturen har sin fula gång

- in Nyheter

Utanför mitt köksfönster har det utvecklats ett spindelnät. Skaparen är för tillfället inte hemma, men den har mycket att se fram emot. Ett tiotal småflugor har fastnat i nätet. De kan nog av sitt fruktlösa sprattlande att döma avgöra att något farligt väntar dem. Kanske vet de till och med att de kommer att dö, och det finns ingenting de kan göra för att förhindra det. Vinden försöker att gripa tag i dem och föra dem med sig ut i friheten, men det ultratunna nätet är för mäktigt. De kommer att att förgöras.

Jag tittar på dem. Morgondagens tenta gör sig än en gång påmind. Likheten är slående.