Rektorn hanterar inte studenternas anmälan

Rektor Per Eriksson anser inte att han är jävig, trots det väljer han att träda ifrån anmälan av studenterna som iscensatte slavhandeln på Hallands nation.

– Vad jag tycker spelar egentligen ingen roll. Det viktigaste är att alla har förtroende för att det hanteras korrekt, säger han.

”Per Eriksson, Johanna Alhem och Susanne Kristensson har valt att träda bort från handläggningen av ärendet som avser er anmälan om misstänkt disciplinförseelse. Eva Åkesson träder i rektors ställe.”

Så lyder det kortfattade mejlet som juristen Sanna Håkansson skickat till Isac Mekonen, en av de studenter som anmält rektor Per Eriksson samt chefsjuristen Susanne Kristensson och juristen Johanna Alhem för jäv.

Tillfredsställelse efter beskedet

På fredagen kunde Lundagård berätta att studenterna skickat in en anmälan där de hävdat att inte heller prorektor Eva Åkesson är oavhängig på grund av den nära arbetsrelationen som hon har med rektorn.

Trots det mottog Isac Mekonen beskedet att prorektorn tar över ärendet med belåtenhet. I ett mejl till Lundagård skriver han att det är med ”tillfredsställelse” som han konstaterar att de berörda ”självmant avstår från att pröva disciplinanmälan, eftersom de uttalat sig partiskt i ärendet”.

”Det får inte finnas några tveksamheter”

Bakgrunden till jävsanmälan är att rektorn och juristerna uttalat sig om ärendet i bland annat Lundagård. Studenterna bakom anmälan menar att de därmed är jäviga.

Trots sitt beslut anser rektor Per Eriksson inte själv att han är jävig.

– Eftersom det finns personer som anser att det finns risk för jäv blir det enklast att träda ifrån. Det får inte finnas några tveksamheter om att detta hanteras på rätt sätt. Vad jag anser spelar ingen roll, säger han.

När ett beslut i ärendet kommer att fattas är i nuläget inte klart.