Tomma stolar i fullmäktige

- in Kår, Studentliv
@Jacob Hederos

Trots ökat valdeltagande har flera studentkårer fortfarande problem med att få kandidater att ställa upp i fullmäktigevalen. Nu utlovas ansträngningar för att öka intresset.

Den första juli kliver de nya heltidsarvoderade studenterna upp som kårordförande vid Lunds olika studentkårer. Tillsammans med sitt beslutande fullmäktige ska de sedan leda studenternas talan gentemot lärosätet under det kommande året.

Dock har flera kårer svårt att locka kandidater till sitt fullmäktige. Trots ett ökat valdeltagande, krävs det på flera av kårerna endast att kandidaterna röstar på sig själva, för att de ska få en plats i det beslutande organet för att företräda sina kursare. Det visar Lundagårds sammanställning.

Medicinska föreningen, MF, har ett ovanligt högt valdeltagande i kårvärlden. 35, 7 procent av medlemmarna deltog i våras, ett snitt som har hållit i sig under flera år. Det är dock inte fler sökande än vad det finns platser, 25 kandidater till 21 ordinarie och 7 suppleantplatser. Karl Lundblad, avgående ordförande för MF, ser ändå att en konkurrens förekommer mellan de ordinarie och ersättande platserna.

– Vi har en väldigt stor valapparat, och denna fungerar bra eftersom vi har ett så högt valdeltagande. Vårt fokus är att utlysa alla poster så tydligt som möjligt. Även om vi inte lockar fler kandidater än vad det finns platser till så ser vi det inte som ett problem, utan det är en stabil omsättning av nya engagerade varje år, säger han, och fortsätter:

– Vi letar inte med ljus och lykta efter fler kandidater.

Juridiska föreningen lyckades till årets val locka rekordmånga sökande till fullmäktige, 52 stycken jämfört med 23 året innan. Deras ordförande Lovisa Lindholm ser flera anledningar som legat bakom intresseökningen.

– Allt från att studenterna vill vara med i en stormtrooper-parad eller arrangera ett spex, till att medlemmarna vill införa fler kritiska perspektiv på utbildningen, leder till ett engagemang som ökar intresset inför föreningen och därmed också för fullmäktigearbetet. Jag tror att mycket verksamhet leder till att många medlemmar vill engagera sig i hur föreningen ska utvecklas framöver, säger hon.

Vad kan ni göra för att utvecklas till nästa val?

– Vi kan fortsätta arbetet med att utveckla själva valprocessen. En debatt mellan kandidaterna skulle vara jättebra, jag hoppas att vi kan göra mer nästa år.