Nya förutsättningar efter halverat kårstöd

- in Studentliv
@Jacob Hederos

Stödfinansieringen till kårerna framöver är bestämd. Men processerna har tagit mycket kraft, och kårerna får nu söka nya vägar för att finansiera verksamheten.

Det slutgiltiga förslaget på stödet från universitetet till kårerna landade i ett generellt bidrag för varje helårstudent, som 2012 går från 300 kronor per helårsstudent till 200 kronor. Detta skapar nya förutsättningar för kårernas finansiering.

Diskussionerna om hur det fortsatta stödet ska se ut har dock inte fortlöpt smärtfritt.

– Från början var det tal om att ha ett behovsanpassat stöd, men vi kom fram till att det ansågs leda till ett för stort ingrepp  i verksamheten, säger Lus ordförande Christoffer Ivarsson.

Hos de enskilda kårerna har förhandlingarna varit ansträngande.

– Det känns som om vi har gått i cirklar i förhandlingsprocessen för att landa i det som vi ville från början, och det har tagit onödigt lång tid, säger Juridiska föreningens ordförande Lovisa Lindholm.

– Det har varit väldigt mycket jobb. Först bad universitetet att få in behovsanalyser från varje kår, och sedan bad de även om en förnyad sådan. Men vi på Medicinska föreningen har hela tiden stått bakom ett generellt stöd, och det känns skönt att det slutligen blev så, säger Karl Lundblad, Medicinska föreningens ordförande.

Hur stort behov har ni av stödet?

– Det är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva vårt uppdrag i dess nuvarande form.

Universitetsledningen menar dock att det har varit viktigt att föreslå flera upplägg på stödet vid förhandlingsbordet.

– Vi har prövat olika varianter i förhandlingarna kring stödets uppbyggnad, och prövat argumenten för de olika förslagen, säger universitetets förvaltningschef Marianne Granfelt, som lett förhandlingarna.

Effekterna av det halverade stödet skiljer sig åt mellan de kårer som Lundagård pratat med. På Luna, Lunds naturvetarkår, har man beslutat att utöka verksamheten för att täcka in det minskade stödet i framtiden.

– Vi ser ju att vi måste få in mer pengar från annat håll. Vi kommer satsa på att ha en arvoderad näringslivspost i kåren för att dra in mer medel till arbetsmarknadsdagar, när stödet minskar framöver. Men det beror också på att studenterna vill ha mer arbetslivsanknytning i utbildningen, säger ordförande Cristoffer du Reitz.

På Juridiska föreningen, en av de mindre kårerna vid universitetet, ser ordförande Lovisa Lindholm inte att det minskade stödet leder till att de måste förändra verksamheten, och exempelvis öka medlemsrekryteringen.

– Medlemsrekryteringen sker inte bara på ekonomiska grunder utan också av legitimitetsskäl. Eftersom vi har andra inkomster så ser vi inte några direkta effekter av det minskade stödet, och vi har inte i nuläget planerat att lägga upp verksamheten annorlunda på grund av det. Men då beskedet om kårstödet är helt nytt har vi inte hunnit ta ställning ännu.