"Lund kan bli en dörröppnare"

- in Bostad, Studentliv

Regeringens bostadsutredare ser ljust på modellen som Lunds universitet tagit fram för att lösa bostadsbristen. ”Modellen kan fungera även i andra städer”, säger Lennart Sjögren.

På uppdrag av bostadsministern har Lennart Sjögren, KD,  gett sig ut på de svenska vägarna för att gå till botten med den bostadsbrist som drabbar studenterna. Under sin turné ska Sjögren möta aktörer på bostadsmarknaden på sju av landets studieorter och lyssna på problem och förslag på lösningar.

I dag gick turen till Malmö och Lund. Här presenterades Sjögren bland annat för Lunds universitets nylanserade bostadsmodell och AF Bostäders (AFB) idéer om kompaktbyggande.

”Lund ligger långt framme i arbetet”

– Den nya modellen visar att universitetet tar problemet på allvar och är en aktiv aktör som drar nytta av den frihet som universiteten har numera, säger Lennart Sjögren.

– Lund kan bli dörröppnare för hur problemet kan lösas på andra orter.

Även AFB:s idéer kring nya byggningssätt med kompakta, prispressande studentboenden intresserade bostadsutredaren, som tycker att Lund ligger långt framme i arbetet med att förbättra situationen.

Stimulansstöd ingen lösning

– För att lösa problemet med bostadsbristen bör man också bygga mer i Sverige, säger Sjögren.

– Både för studenter och andra.

Återinförande av stimulansstödet ser han däremot inte som någon lösning.

– Bostadssubventionering löser inte problemet. I stället bör man fokusera på andra ting, exempelvis att förenkla byggreglerna.

Lösning genom samarbete

Som en lösning på bostadsbristen pekar Sjögren på ”många bäckar små”-principen, där små dellösningar tillsammans kan leda till en förbättring. Sjögren betonar också vikten av samarbete:

– Många som bor i Malmö pendlar till Lund och vice versa.

Därför anser han också att det är så viktigt att möta de olika aktörerna runt om i landet och lyssna på deras problem och funderingar.

– L­­­­­­ösningen på problemet finns hos de olika aktörerna.