Björklund i vitt skilda världar

Då och då behöver skillnaden mellan retorik och praktik redas ut.  Speciellt i budgettider anser Jesper Alex-Petersen, som sätter sig för att skärskåda utbildningsministerns politik.

Det är många som köpslår om din gunst. Och det kan tyckas svårt att se skillnaderna mellan Jan Björklunds förslag om mer lärarledd undervisning och Åsa Romsons dito. Men känslan av att skillnaderna är små, står sig bara om man endast jämför mellan höger och vänster. De stora skillnaderna hittar du nämligen inom högern. Skillnaden mellan vad till exempel Jan Björklund säger och vad han gör.

Låt oss börja med högskolan. Elever och akademikerfack påpekar att utbildningens kvalitet försämras. Åsa Romson (Mp) föreslår en förbättring som (sedan länge) efterfrågas. Vad gör Jan Björklund? Säger att han vill göra samma sak givetvis. Problemet är att högern faktiskt har haft makten i fem år nu.

”Uppmärksamheten från regeringen [har] inte lett till några nämnvärda förbättringar för studenterna. Undervisningstiden fortsätter att minska och gruppstorlekarna fortsätter att öka.” konstaterar TCO i sin rapport ”Fortfarande ont om lärarledd tid”

Verkligheten är också en relevant måttstock för att bedöma Jan Björklunds välkända krav på katederundervisning. Jag lämnar gärna förvirringen kring vad som menas med katederundervisning där hän. En välvillig tolkning av Jan Björklunds vurmande för denna undervisningsmetod är att han uppriktigt är bekymrad över att svenska elever i stor utsträckning lämnas ensamma i sitt arbete.

Också här återfinns de stora skillnaderna mellan vad Jan Björklund och högern säger och vad de gör. För lärartätheten minskar samtidigt som han är utbildningsminister. Han har dessutom svårt att förstå det själv. Precis som han har svårt att tolka annan statistik. Och regeringens vurm för skolval och privatskolor gör inte saken bättre.

Kanske råder det skilda världar inom politiken. Men i det här fallet är det inte mellan vad olika politiker säger. Det är skillnaden mellan världen Jan Björklund säger saker i, och den han är minister i. Och som student är det bra att komma ihåg att du är bosatt i den senare.