Talande statistik

- in Nyheter

Fyrtio procent av Lunds universitets studenter tycker att en lägre standard på studentboendet är acceptabel. Det visar Lundagårds undersökning som drygt 5800 lundastudenter besvarat i oktober.

    – Skicket ska inte vara lägre. Däremot får vi göra vissa undantag i byggregelverket vid byggande av studentbostäder, säger Nikolas Pieta Theofanous, bostadsombudsman på AFB. Nikolas Pieta Theofanous menar att ska det inte är någon skillnad på standard och hygien mellan deras studentbostäder och vanliga bostäder. Däremot säger han att det enligt byggnadsregelverket är tillåtet att göra vissa förenklingar, till exempel att montera in smalare diskbänkar.

– I den meningen är det lägre standard. Men vi har andra faktorer som höjer oss, till exempel internetuppkoppling, papperslösa kontrakt och möjlighet att göra felanmälan via internet.

Viktigt att anmäla

Mögelproblemet på Ulrikedal tycks dock ha passerat AFB obemärkt förbi. Enligt Nikolas Pieta Theofanous har de inte fått in någon anmälan.

– Vi känner inte igen oss i mögel-problematiken alls.

Han understryker hur viktigt det är att de som drabbats anmäler problemen till AFB.

– Det är viktigt att folk anmäler, annars kan vi inte veta att det finns, säger han och fortsätter:

– Folk ska vara nöjda där de bor. Om de inte är det får de komma med förslag.

Kan vara hälsofarligt

Enligt Håkan Asterhall, biträdande distriktschef på Arbetsmiljöverket i Göteborg, kan möglet ha hälsovådliga effekter. Han menar att reaktionerna visserligen skiljer sig från person till person, men framhäver att risker finns.

izabella rosengren