Bra med alkoholen – men två varningar

- in Nationer, Studentliv

Torra nachos och stupfulla studenter har lett till varningar det senaste året. Men totalt sett blir nationerna allt bättre på att följa alkohollagen.

– Studenterna har gjort ett jättejobb, säger Annika Landfors, chef för tillståndsenheten.

Tretton anmärkningar och två varningar har tillståndsenheten under året delat ut till nationerna på grund av brister som strider mot lagen för servering av alkohol. Men i jämförelse med tidigare år så har nationerna blivit allt bättre på att följa lagen. 23 anmärkningar år 2009 har gått från att vara 18 förra året till 13 i år.

– Studenterna har gjort ett jättejobb med att styra upp sina verksamheter. Från att det var lite på en höft så är de i dag kompetenta i ledningen, har en fungerande organisation, en vilja att göra rätt och ställer frågor om det är nåt de är osäkra på. Därför har vi också färre allvarliga anmärkningar, säger Annika Landfors.

Två nationer, Malmös och Wermlands, har under året blivit varnade. Annika Landfors säger att det alltid är allvarligt att få en varning men att det i inget av fallen var aktuellt att dra in tillståndet.

– En varning innebär en allvarlig brist eller många upprepade mindre brister som gör att vi väljer att varna. Det är en bedömning av grovhet man får göra, säger hon och fortsätter:

– Tidigare innebar en varning att det fanns grund för att dra in tillståndet. Men så är det inte längre.

Wermlands nation fick en varning då man vid tre av fyra tillsynsbesök inte kunde erbjuda ett tillräckligt matutbud, och vid ett tillfälle hade maten tagit slut.

– Det är såklart vi såg allvarligt på varningen. Det är aldrig bra när vi inte följer reglerna, men nu är det åtgärdat och inget problem längre, säger Linda Nilsson, kurator, och berättar att man i dag kan erbjuda både pyttipanna, nachos och toast till sina nattklubbsgäster.

Hur kan ni garantera att maten räcker framöver?

– Vi ser till att vi alltid har mycket infruset, som vi kan plocka fram vid behov.

Malmö nation varnades efter ett tillsynsbesök på vårbalslunchen i april. Tillståndsenheten klagade då på den höga berusningsnivån och nedskärpningen runt AF-borgen. Händelserna var så allvarliga att det fanns grund för att dra in nationens serveringstillstånd men då det hela sågs som en engångsföreteelse valde man att bara dela ut en varning. Däremot måste Malmö nation komma fram med en konceptförändring för att vårbalslunchen ska kunna godkännas nästa år.

– Vi har tagit till oss den kritiken som riktades mot vår oregelbundna verksamhet. Vår regelbundna verksamhet har däremot inte fått några klagomål, säger kuratorn Kajsa Ericson.

Är det svårare att upprätthålla kraven på den oregelbundna verksamheten?

– Det ska det inte vara. Men samtidigt är vi ju inte i våra vanliga lokaler och de som jobbar har heller inte lika mycket erfarenhet som de som jobbar veckovis på våra nattklubbar.

Hur Malmö nation ska gå till väga för att få arrangera vårbalslunch nästa år kommer man att diskutera fram. Men fler vattenstationer, ökade kontrollmöjligheter vid insläppet och extra alkoholutbildning för personalen är aktuella förändringar.

– Vi har inte kommit fram med en konkret plan än, utan kommer att diskutera tillsammans med tillståndsenheten och polisen vilka förändringar vi ska göra, säger Kajsa Ericson.

”Jag blir så TRÖTT på denne Landfors och hennes entourage” var en kommentarerna på lundagård.se efter vårbalslunchen som spårade ur. Tillståndsenheten chef är inte alltid populär. Här ger Annika Landfors sin egen bild av hur det är att granska nationernas heliga ko, serveringstillståndet.