Lunds svåraste tenta?

- in Nyheter, Studentliv
@Tobias Stefansson

Är Mediernas utbud, 7,5 hp, Lunds svåraste tenta? När studenternas resultat presenterades visade det sig att nästan 70 procent av studenterna kuggades.

Resultaten på grundkursen i Medie- och kommunikationsvetenskap har sviktat de senaste två terminerna, men studenternas resultat på salstentan Mediernas utbud (7,5 hp) var ändå något av ett antiklimax. 58 av 83 studenter blev underkända och på omtentan gick det inte mycket bättre då nästan 60 procent av dem som skrev omtentan blev underkända. Så även efter omtentan är nästan hälften av kursens registrerade studenter inte godkända på delkursen.

Svårt med salstentor

Salstentor brukar leda till lägre resultat än hemtentor. Fredrik Schoug, som är studierektor på Medie- och kommunikationsvetenskap och även kursansvarig, tror att  nutida studenter har svårt med salstenor.

– Dagens studenter är mer vana vid hemuppgifter än tidigare generationer, som genomgick ett skolsystem som överlag innehöll många provsituationer där man fick klara sig utan hjälpmedel. Vi bedömer hemskrivningar som mer pedagogiska och strävar därför efter att avskaffa salstentorna, men eftersom hemskrivningarna kräver nästan dubbelt så stor arbetsinsats av examinatorerna är detta inte lätt att göra i en hast.

”Powerpoints leder till ytligare kunskaper”

Vad de försämrade resultaten beror på är inte fastslaget, men kursutvärderingar har visat att studenterna, trots att det rör sig om heltidsstudier, uppgivit att de under den första delkursen inklusive undervisningstid enbart lade ner ca 20 timmar i veckan på studier. Under kursen Mediernas utbud ökade det till i genomsnitt 26 timmar i veckan. Något annat som lyfts fram är att eleverna inte fokuserat tillräckligt mycket på kurslitteraturen.

– Ett intryck är också att många studenter lägger för lite tid på att läsa kurslitteraturen och istället koncentrerar sig på de Powerpoints, som lärarna lägger ut på kurshemsidan efter undervisningen. Detta tror vi passiviserar studenterna och leder till ytligare kunskaper, säger Fredrik Schoug.

Motivationsbrist

Lundagård har talat med en av studenterna på kursen och hon har delvis andra förklaringar.

– Jag tror att det beror på motivationsbrist. Många som läser kursen är pratiska personer och de hade inte förväntat sig att kursen skulle vara så teoretisk.

Efter klagomål från studenterna planeras nu en mängd åtgärder för att förbättra resultaten. Bland annat ska antalet undervisningstillfällen ökas, mentorer införas och så ska det göras förändringar i kursmaterialet.

Kommentera gärna om du känner till andra kurser där det har varit låga resultat!