Studierektorn kritisk mot kåren

Studierektorn på medie – och kommunikationsvetenskap är kritisk till kårens slapphänthet i frågan om de dåliga resultaten för grundkursen.

– Eftersom universitetet anslår medel till kåren för att stärka utbildningsbevakningen kan man ifrågasätta om man verkligen får valuta för dessa pengar, säger Fredrik Schoug.

Enligt studierektorn på institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap, Fredrik Schoug, försökte de från institutionens håll initiera en dialog med Samhällsvetarkåren redan efter att resultaten från terminens första tenta visat att många på kursen hade svårt att klara godkäntgränsen.

Han ska ha försökt både via telefon och mejl, utan att fått någon respons. Sedan, efter att lärarna själv utsett klassrepresentanter, försökte han återigen ta kontakt med kåren. Men även denna gång ska responsen ha uteblivit.

– Vi hade dock ett fruktbart möte på egen hand med våra studentrepresentanter, men upplever tystnaden från studenternas egen fackliga organisation som märklig, säger Fredrik Schoug och är kritisk mot kårens agerande.

– Eftersom universitetet anslår medel till kåren för att stärka utbildningsbevakningen kan man ifrågasätta om man verkligen får valuta för dessa pengar.

På Samhällsvetarkåren arbetas det nu med ärende. Under fredagen bjöd de in studenterna till ett informationsmöte.

Sebastian Persson på kåren känner inte till detaljerna i ärendet, men tar studierektorns version som föga trolig.

– Jag tycker det låter väldigt osannolikt att vi skulle ha ignorerat en sådan vädjan från institutionen, säger han och betonar hur viktiga sådana här frågor är och att de i vanliga fall är snabba med att försöka föra en diskussion med institutionerna.

Men även studenterna har upplevt att det är svårt att få gehör för sina problem hos Samhällsvetarkåren.

– Så fort vi kontaktade lärarna så fick vi hjälp, men när vi kontaktade kåren fick vi inget svar, säger kursrepresentanten Andreas Granath.

– Vi fick lösa det själva.