Ett Campus med växtvärk

- in Studentliv

När Campus Helsingborg växer uppstår nya problem för studenterna. Helsingborgs studentorganisationer tar nu extra krafttag för att samla sina medlemmars åsikter och markera sitt engagemang – något som Speak Up Day exemplifierade.

Speak up day har slagit läger ovanför trappan vid Campus entré. På ett bord ligger enkätlappar och en skål med godis som lockbete åt studenterna. I bakgrunden hänger banderoller från Helsingborgs största studentorganisationer; Samhällsvetarkåren, Ingenjörssektionen, Agora och Stampus. För tillfället verkar studenterna ha övergivit bordet, men en välfylld förslagslåda vittnar om att det finns många som gärna delar med sig av sina åsikter.

– Här har faktiskt varit flera studenter och pratat med oss, försäkrar samhällsvetarkårens vice ordförande Marjorie Spangler, som tillsammans med studentrepresentanten Linda Karlsson idag sitter vid Speak Up Days bord.

­– Det vi kan utläsa hittills från studenternas svar är att de generellt verkar tycka väldigt bra om Helsingborg, både som stad och som högskola. De verkar gilla vad studentlivet här har att erbjuda, men vill nog ha ännu fler aktiviteter, säger Majorie Spangler.

Förra årets hösttermin ökade studentantalet i Helsingborg med 1500 personer – 40 procent mer än föregående år. Ökningen är naturligtvis positiv, men medför flera praktiska problem. Emma Jungmark, vice ordförande för Lunds universitets studentkårer, Lus, uttryckte i början av januari en oro över att studenterna inte får plats i föreläsningssalarna på Campus, och istället tvingas följa föreläsningen via högtalare.

– Det är ett kvalitetsproblem när studenterna inte kan delta aktivt under föreläsningarna, sade hon i Helsingborgs Dagblad.

Bristen på utrymme har också tvingat Campus rektor och administrativa personal att tillfälligt flytta till andra lokaler för att ge utrymme åt studenterna. Samtidigt har en del av läkarutbildningen flyttat till Helsingborg, då för att få en mer intimare utbildning jämfört med de i Malmö och Lund.

Marjorie Spangler är inne på samma spår när hon får beskriva vilka problem i Helsingborg som behöver lösas.

– Det finns hur mycket som helst att ta tag i. Utan tvekan skulle det behövas fler föreläsningssalar, plats för kårer, studieverkstad, fler bibliotek och så vidare. Som det är nu får ju exempelvis alla fakulteter trängas på ett bibliotek, vilket är ohållbart eftersom olika utbildningar behöver mer heltäckande typer av information.

– Därför är det också viktigt att Samhällsvetarkåren är här och visar att de bryr sig om Helsingborgsstudenternas problem, skjuter Linda Karlsson in.

– Jag tror att det är viktigt att kopplingen mellan Helsingborg och Lund blir starkare. Det är någonting som vi också kan utläsa från vår undersökning; studenterna vill att det ska bli lättare för Helsingborgsstudenter och Lundastudenter att umgås, säger Marjorie Spangler.

En rundfrågning bland några av Campus studenter (se nedan) bekräftar bilden av att Helsingborgs studenter känner sig avskärmade från Lunds studentliv.

– Dels handlar det om att göra det enklare att ta sig mellan städerna, men det viktigaste är nog att göra lite marknadsföring för Helsingborg i Lund. Låt Lundastudenterna få veta att det finns ett sjudande studentliv även i Helsingborg, säger Marjorie Spangler.

Vad tycker ni om Helsingborgs studentliv?

Lisa Olsson Hjerpe, Annie Silow och Linn Ulterman, Strategisk kommunikation.

– Vår utbildning är bra eftersom den har många kontakter med olika företag, vilket gör att det är lätt för oss att komma ut på praktik, säger Lisa Olsson Hjerpe.

– Men det hade varit bra om det fanns lite mer samarbete med Lund. Jag betalar inte till Studentlund, jag betalar till Stampus, säger Annie Silow.

– Det håller jag med om. Vi hade en klassträff i Lund som jag skippade eftersom att det var för mycket strul med tåg hem och att boka biljetter. Gör det enklare för Helsingborgarna att gå ut i Lund, säger Lisa Olsson Hjerpe.


Sara Johansson, Edmon Moussally och Felix Dahlquist, Byggteknik.

– Staden är grym, det händer mycket och man känner av att den växer hela tiden, säger Felix Dahlquist.

– Ja jag gillar också staden. Men vi har snackat om att de borde fixa gratis kollektivtrafik mellan Helsingborg och Lund för oss studenter, så att det blir enklare att röra sig mellan städerna, säger Edmon Moussally.

 

Arwid Littmarch, Anja Henström och Albane Dushku, Strategisk kommunikation.

– Jag bor i Lund så jag är inte så mycket här i Helsingborg. Det känns som att Campus Helsingborg håller sig för sig själv – de har ju inte ens samma studentkort som Lund, säger Arwid Littmarch.

– Men Campus är bra. Vår utbildning har till exempel väldigt bra koppling till företag tycker jag, säger Albane Dushku.