Dina 80 000 timmar

- in Karriär

Ditt yrkesval är en fråga om liv och död – för andra. I Oxford har en grupp studenter slutit sig samman för att försöka ta reda på vilka jobb du ska välja om du vill göra så mycket gott som möjligt. Kanske kan en bankir göra mer nytta än en biståndsarbetare?

Snart är det tid att välja utbildning inför hösten. Många ser karriärvalet som en möjlighet att göra världen bättre, medan andra tycker det är hopplöst naivt. Men det behöver det inte vara.

Frågan är bara: Hur kan du ha störst påverkan?

För några år sedan brottades den kanadensiske studenten Mark Lee med just denna fråga. Han var antagen till en prestigefylld doktorandutbildning i filosofi vid Rutgers universitet, men ville också arbeta för att minska global fattigdom. Mark Lee påbörjade doktorandstudierna, och tänkte att han som akademiker kunde inspirera studenter till etiska liv. Samtidigt fortsatte han fundera, och insåg att den akademiska banan inte var bäst. Men i stället för att bli välgörenhetsarbetare eller läkare valde Mark Lee att börja på Harvard Law School, för att bli professionell filantrop: Han skulle tjäna mycket pengar och skänka bort dem.

– Jag tänkte att det inte var särskilt svårt för mig att få ett välavlönat jobb, och bibehålla motivationen att skänka mycket av det jag tjänade, förklarar han.

Idag är Mark Lee en av medlemmarna i den nygrundade föreningen 80 000 Hours. Föreningen tar sitt namn efter längden på en genomsnittlig karriär, och vill hjälpa människor att välja etiska karriärer.  Idén är enkel: Eftersom det ofta är genom våra yrken vi kan ha störst påverkan, är det viktigt att välja rätt.

– Efter att jag börjat på Harvard Law insåg jag att jag kunde uppnå ännu mer om jag försökte bygga upp en rörelse och inspirera andra till att bli professionella filantroper. Det är viktigt att ha en gemenskap, säger Mark Lee.

Jag åker till Oxford för att träffa medgrundaren Benjamin Todd. Det var i den här traditionella universitetsmiljön, där Benjamin Todd också studerar, som föreningen tog form. Benjamin Todd talar ivrigt när vi promenerar längs de smala gatorna, kantade av pompösa byggnader.

– Jag hörde moralfilosofen Toby Ord föreläsa om hur mycket man kan göra om man donerar en del av sin inkomst. Toby övertygade mig, och jag började skänka 10 procent. Men jag började också fundera på vad mer jag kunde göra.

Funderingarna ledde benjamin Todd till att hjälpa William Crouch, doktorand i filosofi, att grunda 80 000 Hours. Idag har föreningen strax under hundra medlemmar, de flesta fortfarande studenter,  som alla förbundit sig till karriärer som ”effektiva altruister”.

Hur avgör ni vad som är en bra karriär?

– Vi har ingen särskild syn på vad som i slutändan är bra eller dåligt. Vi ber bara våra medlemmar att att göra så gott som möjligt med det de ger, oavsett vad ”gott” betyder för dem. Våra medlemmar engagerar sig i många olika saker, från global fattigdom till djurskydd.

80 000 Hours framhåller att det finns många karriärer för en effektiv altruist. En möjlighet är att inspirera andra, och sprida själva idén. Detta är vad Mark Lee gjort, och vad  exempelvis journalister och lärare skulle kunna göra. En annan är att bli professionell filantrop. Även forskare kan ha stort inflytande. Ett lysande exempel är Norman Borlaug,  som utvecklade nya metoder för växtförädling, vilket ledde till att hungersnöd försvann på många ställen i världen. Sociala entreprenörer och politiska rådgivare kan se till att ny forskning når ut i samhället. Managers och forskningsassistenter kan underlätta för de som sysslar med andra etiska karriärer, och därmed göra deras arbete mer effektivt.

Benjamin Todd poängterar vikten av att resonera kontrafaktiskt när man väljer yrke: skulle det här ha hänt om jag gjorde något annat?

– Säg att du har sökt jobb som välgörenhetsarbetare på Oxfam. Förmodligen är det 50 eller 100 som har sökt samma tjänst, och den andra personen på listan är säkert lika bra som du. Men om du i stället tar ett välavlönat jobb och skänker en del av din inkomst har du större påverkan. Den andra personen på listan skulle inte ha gjort som du.

Hans röst är entusiastisk, men orden noggrant valda. Kanske är detta utmärkande för hela rörelsen: en brinnande vilja att göra skillnad, tillsammans med den analytiska förmåga som krävs för att kunna göra det. De som säger sig vilja förändra världen är många, men få gör särskilt noggranna undersökningar kring hur det kan göras. Just karriärsforskning är en stor del av föreningens verksamhet. Kan en programmerare tjäna mer i Silicon Valley än i Storbritannien? Hur ska man använda sig av lönestatistik? Är det värt att satsa på osäkra möjligheter som kan ha särskilt stor inverkan? Detta är några av frågorna föreningen tar sig an.

Förhoppningen är att effektiv altruism ska bli ett välkänt och acceptabelt livsval, precis som vegetarianism är idag. Därför ägnar 80 000 Hours en stor del av arbetet till att bygga upp ett nätverk, värva medlemmar och sprida idén. Eftersom det inte alltid är lätt att hitta rätt yrke erbjuder 80 000 Hours även rådgivning till alla som har funderingar. Benjamin Todd själv går sista året på sin utbildning i filosofi och fysik. Till hösten börjar han arbeta som investeringsanalytiker i London, med målet att bli professionell filantrop. Samtidigt fortsätter han engagera sig för 80 000 Hours. När jag frågar hur han känner inför sitt livsval, kommer svaret direkt:

– Det känns fantastiskt att leda sin karriär med andra i åtanke, och att veta att varje dag gör jag verkligen en skillnad.

Föreningens rekommendationer är dock inte okontroversiella. Särskilt i ljuset av finanskrisen har många av de mest välbetalda yrkena fått utstå mycket kritik. Somliga menar att det kan vara problematiskt att ta ett jobb där man är del av ett dåligt system, även om man donerar stora summor. Men Benjamin Todd håller inte med:

– I många fall tror jag att man kan bidra till att förändra systemet genom att vara öppen med att man skänker mycket pengar. Det kan leda till en ny kultur. Och återigen, om du inte tar jobbet gör någon annan det.

Men finns det inte en risk att en professionell filantrop dras med i kulturen om man ger sig in i en värld där allt handlar om att tjäna pengar? Jo, medger Benjamin Todd, som menar att 80 000 Hours här fyller ett annat syfte:

– Genom att skapa en gemenskap mellan människor som öppet förbinder sig till att skänka kan man minska risken. Men om du tror att du kommer bli korrumperad, borde du välja ett annat yrke. Dessutom måste man ju inte arbeta inom bankväsendet för att tjäna mycket pengar.

Är det rimligt att kräva så mycket av folk?

– Det finns många typer av yrken där man kan ha stor påverkan, så jag tror att alla kan hitta något de trivs med. Jag tror inte man upplever det som en uppoffring.