Lupef växer så det knakar

- in Föreningen, Nyheter

Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening (Lupef) är en förening på mångas läppar. Lundagård träffade novischansvarig, Nina Pyrell och ordförande, Edvin Kollberg för att prata gemenskap och föreningens framtid.

Jag möter Nina Pyrell och Edvin Kollberg en hösteftermiddag i Athens studiesal. Lupef fick sin start 1993 på en novischfest arrangerad av några rastlösa studenter från Politices kandidatprogram (pol-kand), då kallat pol-mag. Sedan dess har föreningen vidgat sin målgrupp till att även inkuldera freds och konfliktvetenskap-studenter, samt de som läser fristående kurser inom samhälls och statsvetenskap. Med sina cirka 600 medlemmar växer Lupef så att det knakar, berättar Nina och Edvin.

Edvin Kollberg, ordförande, ser
positivt på LUPEF:s framtid.
Foto: Edvin Belin

– Den ser jättestark ut! utbrister han vid frågan om hur framtiden för föreningen ser ut. Nina tar vid:

– Vi har blivit en mycket större förening vilket är roligt, och då finns det möjlighet att göra mer grejer.

Pandemin slog hårt mot alla aspekter av studentlivet, men det var särskilt kämpigt för organisationer utan koppling till kårerna såsom Lupef, menar de båda. Därför blev årets novischperiod, där Lupef lyckades dubbla antalet novischer, en “return to form” för föreningen.

– Vi har många som söker, många som vill vara aktiva, och vi vill verkligen fortsätta växa, berättar Edvin. 

Hur bibehåller då föreningen en gemenskap när man växer i en sådan rasande fart? Enligt Nina är öppna kontorstimmar såväl som en mångfald av aktiviteter en del av svaret och Edvin slår ett slag för novishperiodens faddrar:

– Det är ofta de folk tackar för att de verkligen välkomnar novischerna in till det här nya sammanhanget. 

Novischperiodens faddergrupper lägger grunden för en god gemenskap som fortsätter efter dess slut, även om Edvin medger att det alltid är ett “projekt” att bibehålla den i en förening med så många medlemmar. Det är kanske också just Lupef:s breda målgrupp som gör föreningen så populär, spekulerar Nina och Edvin. 

– Lupef är ju inte en kår likt många andra, säger Nina, och Edvin instämmer;

En mångfald av aktiviteter är en av
nycklarna till LUPEF:s framgångar,
menar novischansvarig, Nina Pyrell.
Foto: Edvin Belin

– Verkligen, alla som pluggar någonting med stats eller samhällsvetenskap brukar komma till oss på ett eller annat sätt! 

För styrelsen är Lupefs roll som ett övergripande “paraply”, där allt från ekonomi till statsvetenskaps-studenter kan finna ett gemensamt hem, inte något negativt, utan snarare det som gör föreningen attraktiv. De senaste åren har de även aktivt jobbat med att bredda föreningen och rekrytera från flera program. 

Edvin menar avslutningsvis även på att det är nyttigt för olika programs studenter att blandas: 

– Studenterna får ett nytt perspektiv, att det även pluggar människor med andra inriktningar som kan vara precis lika roliga!

 

Artikeln har uppdaterats. I en tidigare artikel citerades felaktig information om att pol.kand. studenter inte har en kår. De tillhör Samhällsvetarkåren.