"Kommunledningen har varit slapp"

Lunds nation fick under onsdagen godkänt på sina bostadsplaner i gamla landsarkivet. Men Vänsterpartiet är kritiskt till planerna. De hade hellre sett att kommunen bytte mark med nationen för att ge plats för fler boenden.

— Det är långt ifrån en ideallösning för studentbostäderna, säger Mats Olsson(V).

Under våren har Lunds nations bostadsplaner beretts i de politiska leden i kommunen. Igår kunde kommunstyrelsen ge klartecken till den detaljplan som nationen ursprungligen presenterat.

Men det kommer inte att bli tyst i kommunfullmäktige när det slutliga beslutet tas där. Trots att både Socialdemokraterna och Miljöpartiet bytt sida, står Vänsterpartiet fast vid att det skulle finnas en bättre lösning.

– Vi har tidigare presenterat ett förslag där vi byter mark med nationen och ger dem möjlighet att bygga ut i södra Lund. Där skulle de få mer mark och därigenom också kunna bygga fler och även billigare bostäder, säger ledamoten i kommunstyrelsen Mats Olsson (V).

Varför har detta diskuterats?

– Bland annat är det för att gymnasieskolan Spyken efterfrågade fler lokaler, och igenom ett byte skulle de kunna ta över lokalerna vid Landsarkivet som ligger i anknytning till gymnasieskolan.

Men när de 279 sidorna i underlaget ledde fram till beslut fick förslaget inget stöd.

– Kommunledningen har inte tagit tag i att undersöka alternativett trots flera påtryckningar. Nu har det runnit ut i sanden. Det är en slapphet från kommunledningens sida, säger Mats Olsson.

Kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid (M) håller dock inte med.

– Vi har i den politiska majoriteten hela tiden ansett att nationens förslag på att göra bostäder vid landsarkivet är mest fördelaktigt. Det får liv i området, säger Mats Helmfrid och fortsätter:

– Att följa vänsterns förslag och flytta in gymnasieskolan i landsarkivet hade inte varit effektivt, då vi hade fått bygga om det så mycket för att göra det passande för den undervisning som ska hållas där.

Lunds nation har varit positiva även till det alternativa förslaget.

– Vi vill egentligen bara bygga studentbostäder, och det är inte så jätteviktigt var de är. Men det är såklart bra att det ser ut att bli nära till nationen om vi kör på landsarkivet, säger Lunds nationskurator Boel Nilsson.

Mats Olsson i Vänsterpartiet tänker fortsätta driva den alternativa linjen.

— Vi kommer att fullfölja vår linje enda in i kaklet. Det är klart att det är bra att det byggs studentbostäder nu, men det är långt ifrån en ideallösning.

– Nu kommer de att bli klara snabbare, säger Mats Helmfrid.