Med hököga för mesar

- in Kursen, Quiz

Ett gäng förväntansfulla studenter på cykel har samlats en tidig morgon. Det är inte tandem som tjuvstartar, utan ornitologikursen vid biologiska institutionen som ska ut på årets första morgonexkursion. Färden bär av mot Linnebjers naturreservat. 

196 fågelarter på tolv dagar, det är vad som gäller för de studenter som läser kursen i ornitologi. Första tentan ligger en och en halv vecka in på terminen och då ska fåglarnas namn och läten sitta som ett rinnande vatten.

Många vid fakulteten var skeptiska till om det var praktiskt möjligt men skeptikerna har blivit motbevisade. Eldprovet i fågelkännedom har inte skrämt studenterna och i dag är kursen mycket uppskattad.

– Att lära sig fåglarnas namn och läten är nödvändigt för att man ska få ut något av exkursionerna, säger Dennis Hasselqvist, professor i zoologisk ekologi vid Naturvetenskapliga fakulteten och en av initiativtagarna till kursen.

Sedan 2004 har man kunnat läsa ornitologi vid Lunds universitet och kursen attraherar många utländska studenter. Tillsammans med Anders Hedenström, professor i teoretisk ekologi, blev Dennis Hasselqvist ombedd att starta kursen som är unik i sitt slag.

Exkursioner som denna går i allmänhet ut på att de ska lära sig att studera fåglar i holkar. De jämför två områden och undersöker när och hur fåglarna häckar, hur vanliga de är, och för sedan statistik över detta.

Med hjälp av statistiken kan man till exempel studera den globala uppvärmning, utifrån att man kan notera när våren kommer. Mätningarna på området har gjorts sedan 1970. Man kan alltså se hur fåglarnas beteende har förändrats de senaste 40 åren.

Kursen ornitologi kan läsas både som en del av ett program och som en fristående kurs. Josse-Anne Otis, utbytesstudent från Kanada, är ingen nybörjare.

– Jag läste ornitologi hemma och det är roligt att kunna läsa det här i Sverige också, för mångfaldens skull, säger hon med ögonen fästa vid trädtopparna.

Ett stilla duggregn strilar ner över goretex-jackor och gummistövlar klafsar runt i sumpmark. Gintaras Malmiga från Litauen stegar målmedvetet fram till en holk men ser till sin besvikelse att den är tom. I vissa av holkarna finns lite mossa och är det full pott hittar man ett fågelbo.

Trots regnet är studenterna vid gott mod och Gintaras Malmiga berättar att den här exkursionen skiljer sig från de som han har gjort i sitt hemland.

– När vi var ute på uggleskådning fick vi knappt sova någonting alls då vi vandrade hela dagarna, och spanade ugglor på nätterna eftersom de är aktiva då.

Ett dussin kikare är riktade mot skyn och en andaktsfull stämning råder. Det är lätt att bli meddragen i fascinationen av det som annars kan te sig som vardagliga fågelläten och vingslag. Enligt Gintaras är det inget speciellt som utmärker en fågelskådare som person, utom möjligen att man bör älska fåglar. Hans egen favoritfågel är korpen.

– Den är speciell på grund av sin intelligens och kallas ”feathered monkey”, säger han.

Tentan på fågelarterna var inget problem för honom som, precis som många andra i gruppen, har tidigare erfarenhet av fågelskådande.

Anna Brauer från Tyskland säger att fåglar inte bara är vackra utan att man också kan lära sig mycket av att studera dem.

– Fåglar kan vara en indikator på hur naturen mår. Att analysera fåglarnas rörelsemönster visar om och hur miljön förändras.

Tiden har gått och holkinspektion tär på krafterna. Halvvägs igenom exkursionen är det dags för fikapaus och termosar och sittunderlag plockas fram. Vid sidan av självklara samtalsämnen som vilka dagens bästa fågelspan har varit, diskuteras även det svenska begreppet ”fika” som är exotiskt för utbytesstudenterna. Alla verkar dock vara överens om att det är ett uppskattat inslag i schemat.

En bit bort hörs en motorsåg och de båda ekologiprofessorerna suckar över att man valt att fälla träd under våren, den tid då fåglarna är mest aktiva. Motorsågens surrande konkurrerar om örats uppmärksamhet och försvårar möjligheterna att identifiera fågelsången.

Men bortsett från detta verkar både professorerna och studenterna nöjda med vad dagen bjudit på och efter den korta pausen är det dags att arbeta vidare. Regnet upphör och gruppen reser på sig för att inspektera de sista holkarna.

– Där hör vi bofinken sjunga igen, så regnet håller sig nog borta ett tag, säger Dennis Hasselqvist och tar täten in under trädkronorna.

Kan du dina fåglar? Lyssna in klippen nedan och gör quizzet!

[audio:http://lundagard.se/wp-content/uploads/2012/05/tofsvipa.mp3|titles=1] [audio:http://lundagard.se/wp-content/uploads/2012/05/ejder.mp3|titles=2] [audio:http://lundagard.se/wp-content/uploads/2012/05/korp1.mp3|titles=3] [audio:http://lundagard.se/wp-content/uploads/2012/05/berguv.mp3|titles=4] [audio:http://lundagard.se/wp-content/uploads/2012/05/dubbelbeckasin.mp3|titles=5]

[audio:http://lundagard.se/wp-content/uploads/2012/05/kungsfagel.mp3|titles=6] [mtouchquiz 6]

About the author