Valbråk, slappa studenter och ölöverlevare

Amerikaner är förslappade, norrmän manipulerar kårval och sydafrikaner övernattar på campus. Lundagårds internationella utkik summerar några av den senaste tidens händelser på världens olika lärosäten.

Flag_of_NorwayKårvalsbråk i Tromsö

Dåligt med information, kort valdag och okontrollerad röstlängd. Senaste kårvalet vid universitetet i Tromsö gick inte rätt till, enligt kritiker. Nu vill studentpolitiker i Nordnorge att fakultetsvalet ogiltigförklaras och görs om, skriver studenttidningen Utropia. Bråket handlar om att studentpolitiker anmält sig till både den politiska listan och fakultetens lista över kandidater, trots att de bara får tillhöra en lista.

 

13 timmars plugg i veckan

Amerikanska studenter spenderar i snitt 40 timmar i veckan på att hänga med sina kursare. Men endast 13 timmar går till att studera, hävdar två amerikanska forskare. Enligt dem borde skolsystemet göras om. Detta eftersom studenterna under sina första två år på universitetet inte lär sig tillräckligt mycket kritiskt tänkande eller uppnått förväntad kognitiv förmåga enligt forskarna, rapporterar Daily Mail.

 

sydafrikaÖvernattade på Campus

Under sjuttiotvå timmar försökte tre förstaårsstudenter överleva gratis på campusområdet vid Cape Town University. Övernattningarna var en del av Hemlösa veckan som en sydafrikansk frivilligorganisation står bakom. Syftet var att belysa och motverka samhällsproblem. Studenterna lät hälsa till studenttidningen Varsity att de överlevde tack vare gåvor från andra studenter, som till exempel smörgåsar, popcorn och öl.