”Det är självklart att organ med makt attraherar”

- in Kår, Studentliv

I kväll väljs de som ska vara din röst över hela Lunds universitet. Många stolar lämnas tomma men i en nämnd är det en hård strid om de knappa platserna.

Styrgrupper, nämnder och kommittéer skall fyllas med dina representanter. Men efter kvällens Lus ting kommer flera platser att gapa tomma om inte kandidaterna ställer upp på mötet.

Men nämnd sticker ut. Det är sex nominerade, men det finns bara tre stolar till den universitetsgemensamma utbildningsnämnden.

– Att sitta med i nämnden är relevant för alla typer av studentrepresentanter som gillar utbildningsfrågor. Det är ju självklart att ett organ med makt attraherar, men att många söker är väldigt positivt, säger Emma Heikensten, sittande studentrepresentant i nämnden, och fortsätter:

– Det betyder att man kan plocka ut de som har den bredaste och mest relevanta perspektiven.

Nämnden är nyuppstartad och har bara funnits sedan början av 2012. Där fattas beslut som vilka institutioner som ska få mest pengar när bidragen minskar, vems ansvar det är när studenter blir stressade och hur universitetet kvalitetssäkrar utbildningar.

Enligt universitetet ska nämnden ”behandla strategiska utbildningsfrågor” som rör alla fakulteter. Det betyder att de beslut som fattas i nämnden kommer att påverka alla universitetets studenter.

– Jag vill sitta i den nämnden för att det är ett av de viktigaste organen för studenterna. Det finns stora möjligheter att förändra eftersom de behandlar frågor som stiftelsehögskolefrågan, säger en av motkandidaterna, Pär-Ola Nilsson, vice ordförande i Samhällsvetarkåren.

Valberedningen nominerade bara en person; Simon Wetterling, LUS ordförande.

De andra motkandidaterna är Vilhelm Hultgren, sittande i LUS styrelse, Lia Lonnert, doktorand i musikpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö, Hannah-Maria Skoglund, ordförande för humanistiska och teologiska studentkåren och Ulrikke Voss, ordförande i medicinska doktorandrådet.