UB-chefens kontakt fick kontrakt för miljoner

- in Nyheter

Från början handlade det om ”några mindre snickerijobb”. Två år senare ligger notan på 2,1 miljoner kronor. Utan att arbetet upphandlades gick de lukrativa tjänsterna till firman som tidigare gjort jobb i UB-chefens villa.

I två års tid har byggföretaget Fribo bygg och snickeriservice AB arbetat på uppdrag av Universitetsbiblioteket, UB. Där har de gjort inredningsarbeten i de ombyggda delarna av UB, bland annat snickrat ihop en ny receptionsdisk och satt upp nya bokhyllor, och de har även fakturerat för en del vaktmästartjänster.

Men mellan firman och UB finns inget avtal eller kontrakt, och inte heller någon specificierad plan över vad Fribo  bygg ska göra. Istället har de löpande fakturerat UB för sina tjänster. Lundagård har nu tagit del av fakturorna som uppgår till över 2,1 miljoner kronor utspridda över två år. Detta för något som från början skulle handla om ”några mindre snickerijobb”.

Det var bara Fribo bygg som erbjöds uppdraget. En firma som bara några år tidigare hade jobbat privat för UB:s dåvarande chef, Christina Friström.

Ospecificerat uppdrag

Det hela började år 2010 då Universitetsbiblioteket stod inför en stor ombyggnation. Entrén skulle göras om och de många servicediskarna för utlåning och information, som krävde mycket personal, skulle ersättas med en gemensam, större disk. Dessutom ville UB bygga en ny speciell läsesal där besökarna kunde ta del av dyrbart och svårhanterligt material, som kartor och gamla handskrivna brev.

Upphandlingen av det stora ombyggnadsjobbet tog Akademiska hus, som äger byggnaden, hand om. Däremot var UB i behov av någon som kunde utföra mindre snickeri- och inredningsjobb, som till exempel att bygga väggar, måla, lägga golv och sätta upp hyllor. UB vände sig återigen till Akademiska hus, men ingen av deras underleverantörer var intresserade av jobbet.

– Ingen av Akademiska hus underleverantörer kunde ställa upp och jobba på det här viset. De större byggfirmorna vill jobba i ett svep men vi behövde någon som kunde utföra mindre snickerijobb lite då och då, säger UB-chefen Christina Friström.

Kai Ericsson är UB:s administrativa chef, med ansvar för upphandlingar. Enligt honom var planerna för uppdraget väldigt vaga och kan även ha varit en anledning till att Akademiska hus tackade nej till att hantera upphandlingen.

– Det krävs en specificerad plan, annars kan du inte begära in offerter och  inte göra en upphandling. Jag tror ingen hade koll på hur omfattande det här arbetet var. Så går det när man jobbar med ad hoc-lösningar.

”Nästan hela huset gicks igenom”

Det hamnade på UB:s bord att själva hitta en lämplig byggfirma, och man gjorde det lätt för sig. Christina Friström tog kontakt med en byggfirma som hon kände väl till.

Fyra år tidigare hade Fribo bygg och snickeriservice AB gjort diverse snickarjobb på hennes egen privata villa och nu erbjöds de att komma och titta på ett jobb som behövde utföras på UB. De fick uppdraget med direktivet att göra mindre snickerijobb och jobba efterhand. Något kontrakt parterna emellan upprättades aldrig. Från UB:s sida specificerade man aldrig vad arbetet skulle handla om och Fribo bygg behövde aldrig lämna något kostnadsförslag.

Snart kom det ena snickerijobbet att ersättas av det andra. Kai Ericsson beskriver det som att ”nästan hela huset gicks igenom”, och i samma takt fakturerade Fribo bygg för sina uppdrag.

Fick även vaktmästarjobb

Senare den hösten förtidspensionerades en av UB:s två deltidsvaktmästare. Det redan hårt underbemannade vaktmästeriet var nu i stort behov av hjälp. Många arbeten krävde att man var minst två personer. Men i stället för att utlysa en ny tjänst, valde UB att låta Fribo bygg även göra en del vaktmästarjobb.

– Det blev andra smågrejer med tiden i och med att de är så underbemannade på vaktmästeriet. Det har aldrig varit något skrivet, utan har fungerat som en konsulttjänst kan man säga, säger Jörgen Persson på Fribo Bygg.

Var du beredd på att det skulle bli så mycket jobb?

– Nej, det har blivit mer och mer. UB har hela tiden frågat efter fler tjänster.

Lundagård har tagit del av de 41 fakturor som Fribo bygg och snickeriservice AB under två års tid har skickat till UB. De har fakturerat arbetstimmar, material och mil-ersättning. Ibland har upp till fyra personer arbetat samtidigt och vissa veckor har de fakturerat över hundra arbetstimmar.

Spindeln i nätet

Men Fribo bygg och snickeriservice har också haft rollen som spindeln i nätet. När exempelvis målerijobb har behövts utföras har de varit mellanhanden mellan målerifirman och UB. Detsamma gäller när material som dörrar och glaspartier har levererats.

Fakturorna ligger i dag på ett totalt värde av 2 154 000 kronor. Vilka leverantörer som har levererat vad och i vems fickor pengarna slutligen har hamnat går inte att utläsa av fakturorna och inte i några andra dokument på universitetet heller.

Efter den stora sammanslagningen av UB och Biblioteksdirektionen jobbar Christina Friström sedan i februari inte kvar som chef för UB.

”Vi har gjort rätt”

När Lundagård når Christina Friström på telefon står hon fast vid att UB har skött det hela korrekt.

Hon menar att totalsumman kan spridas ut på flera aktörer och poster, köp av varor, tjänster och byggentreprenader, och att de därför inte heller kan anses ha överstigit gränsvärdet för direktupphandlingar, som ligger på 284 361 kronor.

Hur tycker du det ser ut att ett uppdrag som borde ha upphandlats går till en byggfirma som har jobbat privat för dig?

– Ja, men det var längesen. Det var 2006, fyra år innan vi kontaktade Fribo.

Men vad ger det för signaler?

– Det ger de signalerna att de är pålitliga och duktiga och gör det de ska. Jag rekommenderade den här firman på samma sätt som någon rekommenderade dem för mig. Det är så det fungerar. Hur ska du annars få tag på bra firmor?

Kai Ericsson kan i dag, två år senare, bara konstatera att det var olyckligt att det blev som det blev. Men han menar samtidigt att det var svårt att göra på något annat sätt.

– Beloppet som sådant motiverar en stor upphandling. Men för att ha en stor upphandling måste man specificera precis vad det handlar om för uppgifter och det gick inte att göra.

Här är alla fakturor

http://lundagard.se/wp-content/uploads/2014/10/frobofakturor1.pdf