Regnprognoser ska stoppa översvämningar i sjön Sjøn

- in Nyheter

Den som rört sig runt LTH:s campus de senaste åren har knappast missat den gröna röran i sjön Sjøn. Nu ska Akademiska Hus och VA Syd samarbeta för att undersöka om väderprognoser kan användas för att styra vattennivån i både pölen Pölen och sjön Sjøn. Målet är att minska algblomningen och förhindra översvämning.

En kraftig tillväxt av alger gjorde att Akademiska Hus förra året beslutade att stänga av sjön Sjøn vid LTH. Något som gjorde att den traditionella draggningen och regattan i Sjøn fick ställas in. 

Mätningar visade att vattnet inte var säkert för bad – och det var inte första gången. Året innan observerades döda fiskar som flöt upp till ytan, vilket ledde till att sjön temporärt stängdes av på grund av misstankar om förorening.

– Vi hittade ingen förklaring. Nu ska vi försöka minska översvämningsrisken och på köpet få renare vatten, säger Pontus Isaksson, fastighetsområdeschef på Akademiska Hus, till Sydsvenskan.

Vad är regattan och draggningen?

+

Både Regattan och draggningen är en del av LTH:s nollning. I det traditionsenliga sjöslaget Regattan försöker studenterna sänka varandras egenbyggda båtar. Men innan Regattan måste sjön Sjøn göras fin. Då samlas novischerna för att ”dragga upp” allt skräp som samlats där under året och göra den redo för Regattan.

Tillsammans med VA Syd ska Akademiska Hus nu testa om regnprognoser kan användas för att styra nivån i dagvattensystemet i både pölen Pölen och sjön Sjøn. När det förväntas komma mycket regn justeras vattennivån för att skapa extra kapacitet i Pölen genom en styrd lucka i en nivåregleringsbrunn.

Den nya förbindelsen mellan Pölen och Sjön bidrar till att vattnet
omsätts naturligt och att syresättningen av vattnet ökar med
minskad algtillväxt som följd. Illustration: VA Syd

Genom att utnyttja både Pölen och sedan Sjøn kan regnvattnet hanteras effektivare för att undvika översvämningar i ledningsnätet. Den nya kopplingen mellan Pölen och Sjøn främjar naturlig vattenomsättning och ökar syresättningen, vilket minskar tillväxten av alger.

– Effekten blir troligen att översvämningsrisken minskas och vattenflödet säkerställs så att det inte blir för högt. Flödet blir bättre och algtillväxten minskas och det kan påverka vattenkvaliteten till det positiva. Vi har även monterat in vattenfontäner för att syresätta vattnet. Rovfisk ska också planteras in för att hantera balansen i sjön, säger Pontus Isaksson till Sydsvenskan.

Han påpekar dock att tekniken är ny och ännu inte testad tidigare, men att han ser fram emot att se hur den fungerar i praktiken. 

Projektet förväntas starta under sommaren 2024 och ambitionen är att vara klara före den 15 september.