Kritik mot universitetets personalenkät

- in Nyheter
@Tor Gasslander

Universitetets personalenkät oroar doktorandkårernas ordförande, som menar att det finns risk att anställda inte vågar svara av oro för repressalier, samtidigt som beslutet att utesluta doktorander utan anställning kan göra resultatet missvisande.

Det var i våras som Lunds universitet för första gången genomförde en stor personalenkät för att undersöka hur de anställda ser på sin jobbsituation. De doktorander som lever på stipendium uteslöts dock ur undersökningen.

– Det är väldigt, väldigt synd. Vi tycker att det är viktigt att man likställer alla doktorander och vi vet att det finns problem där, säger Ellika Sevelin, doktorandkårens ordförande.

Hon menar dessutom att det finns en oro hos de svarande för att negativa omdömen som lämnas i enkäten ska kunna härledas tillbaka genom specifika svarsalternativ till den som svarat.

– En sån oro finns nog hos vissa, speciellt om man har problem på jobbet så kan det vara så att man inte vågar svara.

Vicerektorn Ingalill Rahm-Hallberg som varit ansvarig för enkäten håller till viss del med om kritiken.

– Jag har naturligtvis hört oron om att man ska kunna identifieras. Det ser jag som en osäkerhet på att arbetsgivaren vill en väl.

Hon menar dock att det inte finns någon risk att någon skulle få problem på grund av sina svar.

– Tillgång till datafilen har bara tre personer. Oron är absolut obefogad, men det speglar ändå något.

Att svaren skulle bli missvisande på grund av de utelämnade doktoranderna håller Ingalill Rahm-Hallberg däremot inte med om.

– Det har aldrig varit våran ambition att inkludera de doktoranderna som inte har en anställning. De följs upp i doktorandbarometrar istället.

Fakta

[checklist]

Läs mer om personalenkätens innehåll:Uppe i varv hela tiden. Svårt att koppla av. Sömnsvårigheter. Det är verkligheten för många av dina föreläsare.

[/checklist]