Stärkta rättigheter för utbytesstudenter i Australien

Internationella studenter ska få det bättre i Australien, men sämre i Storbritannien. Indiska studenter tar dubbel examen för att undvika arbetslöshet, och Kenya startar upp campus för flyktingar. Detta är veckans internationella notiser.

Rättigheter till internationella studenter i Australien

Förra veckan lades förslag på en rättighetslista fram av Australian Human Rights Commission. Syftet är att försvara de internationella studenternas rättigheter i landet, skriver University World News. Detta bland annat på grund av flera fall av diskriminering och utanförskap, där framför allt attacker på indiska studenter i Melbourne fick stor publicitet.

 

Internationella studenter överger Storbritannien

Internationella ansökningar till brittiska universitet har minskat drastiskt efter beslutet om den nya immigrationslagen, som trädde i kraft i april i år. De internationella studenterna är rädda för att ansöka till ett land som vissa uppger när som helst kan dra in deras visum, skriver The Independent. Bland annat har ansökningarna från indiska studenter minskat med 30 procent.

Depression = högre utbildning för indiska studenter?

Allt fler indiska studenter fortsätter med högre studier eller tar mer än en examen. Detta gäller särskilt i Calcutta, där den ekonomiska depressionen har fått 80 procent av de utexaminerade teknikerna att återvända till universiteten för att öka sina chanser på arbetsmarknaden, skriver The Times of India. Det är en ökning jämfört med år 2000, då enbart 20 procent fortsatte vidare med högre studier.

 

Nytt campus vid flyktingläger i Kenya

Världens största flyktingläger finns i Dabaad i norra Kenya, på gränsen till Somalia. Nu har ett av landets ledande universitet, Kenyatta University, öppnat ett campus i närheten. Där kommer både kenyanska medborgare och flyktingar att kunna studera ämnen som utbildning, statsförvaltning och fred och konflikt från och med januari 2013. FN:s flyktingkommissariat är positiva till initiativet, skriver University World News.

 

  • Är du på utbytestermin? Tipsa om vad som händer på ditt universitet.
  • 
Varje vecka publiceras en internationell utblick på Lundagard.se