Vad blir resultatet av tentaplugget?

- in Studentliv

Så här i tentamenstider är det många som går runt med både tvivel och tentaångest. Vad är det för mening med allt pluggande när det ändå känns som att mycket glöms bort igen? Glen Helmstad, lektor i pedagogik, ger sin syn på saken.

– Man måste köra på minst en tentamen för annars har man inte studerat, säger Glen Helmstad och skrattar till.

Det här med att misslyckas på tentamen någon gång kan egentligen bara vara bra, hävdar han, då det kanske kan tvinga studenterna att se över sin studieteknik och ge ytterligare chanser till fördjupning.

Den betydande effekten av allt tentapluggande är annars inte alla enskilda detaljkunskaper enligt Glen Helmstad. Det kanske viktigaste resultatet av allt studerande är inte de enskilda minnena av enstaka uppgifter och begrepp, utan de generella färdigheter som blir den samlade effekten av studierna, menar pedagogikforskaren.

– Jag tror att just det kan vara viktigaste resultatet. Studierna utvecklar och förändrar personligheten. Studierna förbättrar generella förmågor som att läsa, skriva, och att snabbt kunna sätta sig in i ett ämne, säger Glen Helmstad och fortsätter:

– Det är väl lite som Mark Twain fyndigt uttryckte det: ”bildning är det som finns kvar när man har glömt allt man lärde sig”.

Enligt Glen Helmstad är det dock tvunget att universitetsstudierna innehåller pluggande på olika sätt. Det går till exempel inte att lära sig skriva utan att ha något att skriva om. De generella färdigheterna kräver detaljer för att kunna utvecklas.

Finns det saker som är lättare att minnas efter tentamenspluggandet?

– Det är lättare att komma ihåg saker som uppfattas som relevanta, användbara och intressanta. Att något upplevs som meningsfullt påverkar absolut minnesprocessen, säger Glen Helmstad.

Men finns det tekniker för att minnas bättre?

– Det finns det naturligvis. Minnet beror på hur informationen ordnas på olika sätt. Generellt är det så att desto fler associationer som skapas till ett begrepp desto större sannolikhet är det att begreppet stannar kvar i minnet, säger Glen Helmstad.