Nygrekiskan hotad

- in Nyheter
@Ida Ölmedal

Lunds universitet har Sveriges enda kandidatutbildning i nygrekiska. Nu riskerar den att få examenstillståndet indraget efter att ha fått underkänt av Högskoleverket.

Högskoleverkets granskning utgår från fem kandidatuppsatser i nygrekiska. Kvalitén bedöms i allmänhet vara god, förutom på en punkt: den vetenskapliga metoden.

”Ett arbete skiljer ut sig som metodiskt förebildligt. Det generella intrycket är dock att lägstanivån är för låg och att arbeten släpps igenom som inte uppfyller tillräckliga vetenskapliga krav”, skriver Högskoleverket.

– Det är inte en glad nyhet, säger Vassilios Sabatakakis, universitetslektor och studierektor för nygrekiska på Lunds universitet.

– Det handlar om att vi måste ha fler inslag där man värderar information, diskuterar frågeställningar och sådant. Det kan till exempel vara mindre papers.

Har ni inte haft det tidigare?

– Jo, vi har haft det på C-nivån. Men det måste intensifieras och vi ska ha fler liknande moment även på de första terminerna.

Om problemet inte är åtgärdat om ett år, kommer Lunds universitet att förlora examenstillståndet i nygrekiska. Därmed skulle Sveriges enda kandidatutbildning i ämnet försvinna.

Vad skulle det innebära för nygrekiskan?

–  Jag vågar inte ens tänka på det, säger Vassilios Sabatakakis.

– Jag har gott hopp om att vi kommer att klara av det. Jag har nu kontakt med utvärderingsenheten på universitetet för att få hjälp med att ta reda på hur vi ska åtgärda problemen.