Du saknar kunskap om konflikten

Personal hotas och manipuleras i höstens kriser på SAS och Skånes universitetssjukhus. Får vi som studerar med oss den kunskap som ett konfliktfyllt arbetsliv kräver, frågar sig Jesper Alex-Petersen?

Under ett antal år vandrar studenter kullerstensgatorna fram, inmundigar kunskap och kanske en del öl. Därefter bär det av till vad som kallas arbetslivet. Där lön ska förtjänas. Karriär ska göras. Och ens identitet till viss del formas.

Både du och samhället förväntar sig då att du har den kunskap som krävs för att uppnå ovanstående. Under hösten har jag dock börjat fundera på om det inte finns en del saker som både samhället och du kanske förbisett, men med stor sannolikhet kommer önska, att utbildningen utrustade dig med. Låt mig illustrera med två exempel från vitt skilda branscher.

Nittonde november sluter åtta fackförbund avtal med SAS. Bolaget har sagt sig stå på ruinens brant och personalen känner sig tvingade att självmant försämra sin lön och sina arbetsförhållanden. Ganska snart framkommer det att företagsledningen iscensatt mycket av brådskan för att de som säljer sin tid till företaget ska acceptera ett lägre pris.

Elfte november skriver personal på onkologiska kliniken i Lund en debattartikel om hur den borgerliga (+Mp) ledningen i landstinget monterar ner sjukvården och vilka konsekvenser det får (och har fått). Deras grundlagsskyddade rättighet/skyldighet att yttra sig är en förutsättning för en fungerande demokrati. För detta hotas de med degradering av Carsten Rose, divisionschefen på Skånes universitetssjukhus som nu polisanmälts.

 

Både studenter och allmänhet borde fundera lite över detta. Löntagare luras att försämra för sig själva, men i förlängningen också för andra löntagare som riskerar att hamna i liknande situationer. Piloter och kabinpersonal hade kanske haft mer mod att stå emot om deras utbildning inbegrep ekonomisk historia. Att det hade kunnat gå annorlunda visar faktumet att LO-förbundet Transport krävde bibehållen lön och fick igenom det.

I fallet med Region Skånes personal, en grupp som jag själv också tillhör, förefaller juridik och statsvetenskap minst lika viktiga för att kunna upprätthålla en säker vård. Bör statsvetaren Lennart Lundquists förslag om samhällsvetenskapliga kursmoment på läkarprogrammet aktualiseras. För vad spelar det för roll att onkologerna vet hur cancer behandlas när de inte tillåts göra det?

Som student är det kanske dags att se över din läroplan. Lär du dig vad du behöver veta? För lön, karriär och identitet?

Fakta

[checklist]

Jesper Alex-Petersen är aktiv i Malmös socialdemokratiska studentklubb och skriver för den socialdemokratiska tidskriftenLibertas. Jesper är även läkarstudenten som inför hösten har inlett sin doktorandstudie.Jesper är en av fyra utbildningspolitiska profiler på lundagard.se.

[/checklist]

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.