Boverket överklagar inte minihus

- in Bostad, Nyheter, Studentliv
@Jacob Hederos

AFB:s vetenskapliga projekt med 22 minihus får grönt ljus för fortsatt arbete, efter att Boverket valt att inte överklaga till Högsta domstolen. 

 

Minibostaden på Kämnärsrätten följer inte de riktlinjer som idag gäller för tillgänglighet och bostadsutformning för nybyggnationer, och planerna från AF Bostäder på att den skulle få sällskap av ytterligare 22 har under de senaste åren rullat i rättsinstanserna. Idag onsdag är det sista dagen som Boverket kunde lämna in en överklagan till Högsta domstolen rörande AF Bostäders dispensansökan.

Men efter överläggningar på myndigheten har de beslutat att lägga ner ärendet, som vandrat i flera instanser under det senaste året.

– Det var tydligt i Mark- och miljööverdomstolen att AF Bostäders hänvisning till att den vetenskapliga ambitionen bakom projektet var tillräckliga skäl för att godkänna dispensansökan. Nu ser vi fram emot att följa upp hur experimentet utvecklar sig, säger Anders Svensson, handläggaren för ärendet på Boverket.

Istället fokuserar nu myndigheten på att skärskåda de bostadsregler som reglerar nybyggnation på uppdrag av regeringen.

–  Vi kommer att se över allt från våra egna regleringar på myndigheten till de lagar som rör bostadsbyggande, säger Anders Svensson och fortsätter:

– Det rör sig både om de tillgänglighets- och bostadsutformningsregler som var aktuella i fallet med AF Bostäder, men även sådant som bärförmåga och brandskydd vid nybyggnationen. Det står i uppdraget att alla regler ska ses över för att underlätta bygget av mindre bostäder.

På AF Bostäder väntar nu ytterligare projektering inför planerad byggstart till sommaren 2013, och i januari kommer arkitekterna att lämna förtydligade ritningar inför bygget.

– Preliminärt projekterar vi för de 22 experimentbostäderna, men vi har utrymme och förhoppningar om att kunna bygga uppemot 150 kompaktbostäder på den aktuella tomten, säger Henrik Krantz, VD på AF Bostäder.

Men för att Henrik Krantz ambitioner ska gå i lås, krävs förändringar i de regleringar som de nu har fått dispens för gällande de 22 bostäderna.

– I juli 2013 ska vi lämna över våra preliminära förslag i en rapport till regeringen, sen kommer vi under hösten att färdigställa dessa. Under perioden kommer vi också att vara i kontakt med de berörda parterna i branschen, säger Anders Svensson.

Fakta

[checklist]

  • Stugan på Kämnärsvägen tillhör experimentet BoKompakt som senare kommer att utvärderas i en vetenskaplig undersökning. Boendet har för tillfället bygglov i tre år.
  • Den första bostaden är det första ledet i experimentet som, om det visar sig att miniboendet är så lyckat som AFB hoppas, på sikt kommer leda till att fler bostäder i samma storlek byggs.
  • Läs mer här:

[/checklist]