Tonårsvåg över högskolan

- in Nyheter, Studentliv
@Ida Ölmedal

Är du 19 år? Då är din chans att antas till högskolan störst i Sverige. Andelen 19-åringar bland de antagna har nästan dubblats sedan 2002. Därmed har meritpoäng och slopad arbetslivsbonus gett effekt.

19 är den vanligaste åldern bland de som antas till högskolan för första gången. Hösten 2012 var en tredjedel av de nyantagna 19 år. Därmed har andelen nästan fördubblats sedan 2002.

Det är också fler 19-åringar som söker till högskolan i dag än för tio år sedan. Men den största delen av förklaringen ligger i att 19-åringarna i dag har större chans att antas till den utbildning de söker. 1998 antogs enbart 40 procent av de 19-åringar som sökte till högskolan. I dag antas 58 procent.

– 19-åringarna har gått från att vara den grupp med lägst andel antagna bland de sökande till att vara den med högst andel, säger Torbjörn Lindqvist, utredare på högskoleverket.

– Orsaken är de förändringar som gjorts där bonuspoäng för arbetslivserfarenhet tagits bort, samtidigt som gymnasiestudenter fått chans att skaffa sig extra meritpoäng genom vissa kurser.

Meritpoängen, som kritiserats för att missgynna äldre studenter, infördes 2010. Enligt Torbjörn Lindqvist har de haft synbar effekt.

– Hösten 2010 dubblades andelen 19-åringar bland de antagna på läkarprogrammet. På psykologprogrammet åttadubblades andelen, men man får komma ihåg att det då rörde sig om en förändring från en till åtta procent.

 

Högskoleverket noterar också det högsta antalet sökande utan tidigare högskoleutbildning. Inför hösten 2012 sökte 126 000 personer, en ökning på åtta procent utan tidigare högskolestudier, till utbildningar vid universitet och högskolor.

Igår kom första antagningsbeskedet inför våren 2013. Har du fått den plats du önskade? Svara på Antagning.se innan den 20:e december.

Fakta

[checklist]

Antagningsbeskedet till våren 2013 kom igår. Du måste svara innan den 20:e december för att behålla din plats. 

  • Kampen tätnar också i utbudet. Det är främst på kurserna som högskolesektorn nu drar ner på platserna. BTH, Blekinge tekniska högskola – drar ner på 67 procent av sina platser.
  • antalet antagna till enbart kurser minskar med 2 521 (-2 procent)
  • antagna till program och kurser minskar med 139 personer (-4 procent)
  • antalet antagna till enbart program ökar med 409 personer (+3 procent).

KällaVHS

[/checklist]