Lundastudent tilldelas Lilla psykologpriset

- in Aktuell, Nyheter

Nathalie Reinholds, student på psykologprogrammet har blivit tilldelad Lilla psykologpriset som varje år delas ut av Psykologförbundet. Lilla psykologpriset är ett pris på 10 000kr, till en psykologstudent som under sina studier verkat för att förbättra livskvaliteten hos sina medmänniskor. Lundagård har intervjuat pristagaren. 

Jag skrev ner i min kalender att ”jag har vunnit!”

Vanligtvis delas Lilla psykologpriset ut vid en kongress som anordnas av Psykologförbundet, men som på grund av pandemin fick ställas in i år. Lundastudenten Nathalie Reinholds var en av tre nominerade och beskriver processen som delvis utdragen. 

– Först fick jag reda på att jag var nominerad vilket bara det var en vinst i sig!

När Nathalie Reinholds sedan fick besked om att hon vunnit över telefon från Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor följdes det av två veckors hemlighållande för familj och vänner innan offentliggörandet publicerades på Psykologförbundets hemsida.

– Jag skrev ner i min kalender att ”jag har vunnit!” för jag visste att jag inte kommer fatta att det här har hänt. Det var först obegripligt och sen jättestort och jag var fylld med så många känslor att jag inte kunde hålla ihop mig själv riktigt. 

– I efterhand så har det varit en massa legitimerade psykologer i omgivningen som hört av sig och folk på institutionen som gratulerat mig och efter det har jag förstått tyngden i det. Det känns stort och också som att man har ögonen på sig nu kan man säga. 

Just när vi var inne i pandemin och jag läste om hur alla arbetade hemifrån och kände att de påverkades negativt av det så kände jag att där inte var någon som ställde frågan om hur studenterna mår.

I motiveringen till priset framgår att Nathalie Reinholds under sin studietid varit aktiv i ett antal studentengagemang, något som nu alltså premieras. 

— Dels så har jag slitit lokalt här i Lund med Lundapsykologerna, vi skulle hålla en bal här i våras och har fått skjuta fram den ett par gånger. Nu blir det en bal den 18:e december men det har varit en lång process, berättar Nathalie Reinholds.

– Sen har jag också varit ordförande för Psykologstudenter Sverige som är den nationella föreningen för alla psykologstudenter. Det har varit jättesvårt att vara ordförande där och bedriva ett nationellt arbete när man inte kunnat åka någonstans.

Nathalie Reinholds har sedan under slutet av sin mandatperiod som ordförande för Psykologstudent Sverige varit initiativtagare bakom en kartläggning av psykologstudenternas mående under pandemin. Det hela genomfördes med ett digitalt frågeformulär som studenterna fick svara på, formuläret marknadsfördes sedan på sociala medier och spreds genom de olika administratörerna på de psykologiska institutionerna runt om i landet. 

– Just när vi var inne i pandemin och jag läste om hur alla arbetade hemifrån och kände att de påverkades negativt av det så kände jag att där inte var någon som ställde frågan om hur studenterna mår.

Undersökningen fick stor spridning och många studenter bidrog med svar. Resultaten togs sedan vidare till SACO:s studeranderåd och kom sedermera att resultera i en artikel i branschtidningen Psykolog-tidningen. Initiativtagarna fick även återkoppling från en psykologi-institution som riktade tack för att de hade lyft frågan. 

Jag tror att jag är oerhört bekväm i ledarrollen. Hur jag än gör så hamnar jag i den oftast.

Pandemins effekter är något som också gjort sig påmint över Nathalie Reinholds  studentengagemang. Året beskrivs som tungt. 

– Jag märker det nu när vi går tillbaka till att vara på plats med våra möten. Det är en så stor skillnad. En del av att göra det här arbetet är att man får den här utdelningen av att vara en del av det sociala umgänget och jag växer så mycket av det. Det har blivit lite fattigt med det under det här året när man sitter framför skärmen liksom. 

I framtiden ser hon sig själv mycket väl kunna hamna i en ledarposition även efter avslutad utbildning.

– Jag är ju jättenyfiken på att jobba med ledarskapsutveckling och den typen av organisationsarbete också, så i den bästa av världar hittar jag en arbetsplats där jag kan få jobba med allt samtidigt. 

– Jag tror att jag är oerhört bekväm i ledarrollen. Hur jag än gör så hamnar jag i den oftast.