Behövs mer etik i tekniken?

- in Föreningen, Studentliv

Ett 40-tal studenter var med på premiären av Lund Sustainable Engineers ”Etikpub” på torsdagen. Tanken är att skapa en plats för blivande ingenjörer att reflektera över de etiska frågor som rör deras framtida yrken.

 

Torsdag kväll. Klockan har passerat sex, och borden börjar fyllas i publokalen Cornelis. Det är dags för premiären av Lund sustainable engineers, LSE:s, Etikpub i kårhuset. Mikael Novén, som är initiativtagare till Etikpuben, tar plats på den provisoriska scenen. Det ska diskuteras övervakningsteknik, och kvällens gäst är Magnus Oskarsson, universitetslektor på matematikcentrums bildbehandlingsavdelning.

Mikael Novén intervjuar Magnus Oskarsson på scenen och diskuterar bland annat hur ofta etik diskuteras på arbetsplatsen. På Magnus Oskarssons avdelning tar de fram tekniker för igenkänning och tolkning av bilder, som kan användas i övervakning av olika former.

Tillsammans med publiken diskuterar de även vilkets ansvar ingenjören har för hur tekniken används. Magnus Oskarsson berättar att tekniken dels kan användas för att känna igen samma ansikte på olika bilder, om man vill sortera fram bilder på en viss person.

Enligt Magnus Oskarsson diskuteras etik sällan, varken i utbildningen eller på hans arbetsplats.

– Även om vi är experter på det vi jobbar med, så är vi inte experter på de etiska frågor som tekniken kan beröra, säger han.

Själv har Magnus Oskarsson inte tagit upp etiska aspekter när han har föreläst, det har aldrig ingått i kursplanen.

Kvällens diskussioner drivs även framåt av studenternas deltagande med reflektioner och åsikter, och Mikael Novèn bjuder ofta in publiken i samtalet. Han frågar publiken om det är någon som inte skulle kunna tänka sig att jobba med bildbehandlingsteknik, var på en student svarar ”Nej det skulle jag inte kunna tänka mig, för jag tror inte att den typen av teknik kan leda till något bra.”

Mikael Novén är 23 år och studerar teknisk nanovetenskap på Lunds tekniska högskola.

– Jag har alltid varit intresserad av etik och moral. Jag tycker att vi är dåliga på att ta upp den typen av frågor på LTH, om hur tekniken kan påverka samhället. Det behövdes ett forum för oss att diskutera olika frågor.

Tillsammans är de ungefär tio personer som har engagerat sig för att anordna evenemanget. De vill skapa ett tillfälle för studenter från olika utbildningar att träffas och diskutera.

– Just ämnet övervakningsteknik tror jag är något som kan engagera många. Vi har även funderat över att ta upp ämnen som rör bland annat djurförsök. Men det kanske kommer senare i vår.

Tanken är att etikpub ska hållas minst två gånger till i vår, men inget datum är satt för nästa tillfälle.

ENKÄT:

”Vilken är den viktigaste etiska frågan som borde tas upp på din utbildning?”

Malin Pettersson, 25 år, läser ekosystemteknik.

– Vi läser mycket om miljöaspekten, men sällan om den etiska aspekten av långsiktig samhällspåverkan. Det borde också tas upp etik kring frågan om finansiering av projekt.

Karl-Oskar Fernstedt, 23 år, läser lantmäteri.

– Som lantmätare får man tillgång till register med uppgifter om människor, som namn, och om de har skulder bland annat. Jag tycker att man borde prata mer om hur man ska behandla den typen av register. Innan läste jag väg och vatten. Då tyckte jag att det saknades att prata om etik kring ekonomi. Är det till exempel försvarbart att bygga ett hus av billigt material, men som inte kommer att hålla i mer än 10 år?

Therese Alenlöv, 23 år, läser teknisk matematik.

– Det vi har diskuterat i kväll kändes aktuellt för min utbildning. Bildbehand-ling och konsekvenser av det. Vad som faktiskt händer som vi inte ser. Det hade varit bra att  höra vad någon från företagsvärlden har att säga om det.

Fakta

[checklist]Du kan läsa mer om Lund Sustainble Engineers och etikpub på deras hemsida[/checklist]